Sökning: "media critique"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden media critique.

 1. 1. Alternativ television former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER

 2. 2. Understanding Media Accountability Media Accountability in Relation to Media Criticism and Media Governance in Sweden 1940-2010

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Torbjörn von Krogh; Mittuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media criticism; media responsibility; media accountability; media regulation; media governance; public interest;

  Sammanfattning : The concepts of media accountability, media criticism and media governance are analysed and discussed in a Swedish setting; how they relate to each other and interact. This is achieved by using various methods – a survey to editors, analy- ses of parliamentary debates, interviews, direct observation and document stu- dies – in studying different stakeholders, media representatives and governance conditions in Sweden during the last 70 years. LÄS MER

 3. 3. Att förstå mediekritik Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Svensson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; media; critique; criticism; media criticism; media accountability; critical social science; sociology of critique; critical theory; institutional theory; media ethics; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : Media criticism is studied as a concept, as critical expression and as a force for social change. The concept of media criticism is developed in relation to different forms of critical practice, theory about criticism and critique and as a part of theories about media accountability. LÄS MER

 4. 4. Political comedy engagement : Genre work, political identity and cultural citizenship

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joanna Doona; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-08-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political comedy; audiences; satire; engagement; citizenship; cultural citizenship; genre; hybridity; identity;

  Sammanfattning : Politisk komedi är en hybridgenre där politiska nyheter och analyser blandas med komedi och underhållning. Allt eftersom politisk komedi ökar i popularitet – i de flesta medieformer och nationella kontexter – arbetar forskare med att förstå dess roll i relation till medborgarskap, och det kan konstateras att genren utmanar den vetenskapliga förståelsen av politiska medier och medborgarskap. LÄS MER

 5. 5. Targeting Children Online : Young internet users and producers in the commercial media environment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carolina Martinez; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internetreklam; internet; reklamspel; barn; reklamproducenter; marknadsförare; mobilspel; virtuella världar; online advertising; internet; mobile games; children; advertising professionals; marketers; virtual worlds; tactics;

  Sammanfattning : Barns internetanvändning äger i stor utsträckning rum i en kommersiell miljö där reklam och försäljning av virtuella föremål är ständigt närvarande. Genom att kombinera publikforskning, produktionsforskning samt textanalys (observationer online och dokumentanalys) bidrar denna avhandling till en kritisk förståelse av internet som en plats för barns vardagliga aktiviteter och deltagande, och som en arena för kommersiella aktörer vilka försöker påverka barn online. LÄS MER