Sökning: "allegory"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet allegory.

 1. 1. Tecknets tragedi : Symbol och allegori i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö : [symbol and allegory in Atterboms fairytale play The Island of Felicity]

  Författare :Otto Fischer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; romanticism; symbol; allegory; F.W.J. Schelling; Karl Philipp Moritz; new mythology; german idealism; semiotics; romantic drama; poetics; aesthetics; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with the concepts of symbol and allegory in Idealist/Romantic aesthetic doctrine, with special consideration given to one of the principal works of Swedish Romantic literature, P.D.A. Atterbom's fairytale play Lycksalighetens ö (The island of Felicity). LÄS MER

 2. 2. The Half-Vanished Structure : Hawthorne's Allegorical Dialectics

  Författare :Magnus Ullén; Brian Harding; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Nathaniel Hawthorne; American literature; dialectics; history; aesthetics; Christianity; sexuality; the Fortunate Fall; typology; allegory; anagogy; symbolism; chiastic structure; mediation; distance; transcendence; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Invoking Coleridge’s distinction between allegory and symbol, this dissertation makes the case for allegory and symbolism as two divergent perceptual modes. Allegory, it argues, stresses the necessity of perceiving the ideal through the mediation of negation (death), while symbolism flaunts the notion that the ideal can be immediately perceived in the inef-fable realm of the emotions. LÄS MER

 3. 3. Två drömspel : från Strindbergs modernism till Potters television

  Författare :Staffan Ericson; Johan Fornäs; Helge Rønning; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; modernism; mass culture; art; popular culture; media; television; cultural fields; cultural studies; Frankfurt school; dreamplay; allegory; naturalism; August Strindberg; Walter Benjamin; Raymond Williams; Dennis Potter; Pierre Bourdieu; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Populärkultur; TV-serier;

  Sammanfattning : This thesis studies the relations between modernism, mass culture and visual media. Using the dramatic form of the ”dream play” as focal point, it compares the drama of August Strindberg with the television series of Dennis Potter, and the theories of Walter Benjamin with those of Raymond Williams. LÄS MER

 4. 4. Den utvidgade människan : Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi

  Författare :Per Anders Wiktorsson; Ulf Olsson; Claes Ahlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; World War II; neutrality; discourse; Swedish history; restrictions on freedom of speech and press; Eyvind Johnson; modernism; parody; allegory; personification; puns; gender; reading practices; truth-telling; Literature; Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to understand the relation between a given literary work and the specific historical conditions under which it was written. Here, the conditions are those generated by World War II, the threats of Nazism, and the neutrality of Sweden, materialized as restrictions on the freedom of speech and press in Sweden during the war. LÄS MER

 5. 5. Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

  Författare :Malin Alkestrand; MALIN ALKESTRAND; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; fantasy literature; didactics; values; didactic potential; defamiliarisation; allegory; power; intersectionality; Harry Potter; Artemis Fowl; The Engelsfors Trilogy; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; värdegrundsarbete; didaktisk potential; främandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin; Comparative literature; Litteraturvetenskap; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; didaktisk potential; främmandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin;

  Sammanfattning : Sedan den första Harry Potter-boken publicerades år 1997 har intresset för fantasylitteratur ökat lavinartat. Miljontals barn, ungdomar och vuxna har följt sina mest omtyckta fantasyhjältar och –hjältinnor på deras äventyr in i magiska världar, där verklighetens lagar utmanas, överskrids och ställs på ända. LÄS MER