Sökning: "Jørgen Straarup"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Jørgen Straarup.

 1. 1. Rum för röster : Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister

  Författare :Jonas Bromander; Jørgen Straarup; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; church competence; choir member; church music; church musician; church statistics; Church of Sweden; church visitor; generation shift; human capital; rational choice; religion; secularisation; sociology of music; sociology of religion; value shift; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is:...to gain knowledge, from several theoretical concepts, about the music life of the Church of Sweden as it is experienced by church visitors, church musicians and choir members and from this knowledge. LÄS MER

 2. 2. Se människan! : en studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft

  Författare :Mayvor Ekberg; Jørgen Straarup; Ruth Franzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Diocese of Luleå; clergymen’s assembly of the diocese of Luleå; low church; the Church of Sweden; ecclesiology; history of the church; Theological and Ideological Studies; process of modernisation; modernity; secularisation; pietism; expressivism; Enlightenment; Romanticism; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The present study deals with the encounter between the diocese of Luleå and the process of modernising. The main issue is individualism as a part of modern man’s identity. LÄS MER

 3. 3. Teologi och det moderna universitetet : perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

  Författare :Thomas Girmalm; Jørgen Straarup; Peder Thalén; Roland Spjuth; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER

 4. 4. Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever

  Författare :Fredrik Jahnke; Jenny Berglund; Maria Zackariasson; Jørgen Straarup; Geir Skeie; Marie von der Lippe; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish school; religious education; religion and children; religion and youth; safe space; sensemaking; interpretative repertories; categories; tolerance; deference through avoidance; religion and popular culture; religion everywhere; post-Christians; Swedish Muslims; Svenska skolan; svenska grundskolan; religionsundervisning; religionsdidaktik; religion och barn; religion och ungdomar; safe space; meningsskapande; tolkande repertoarer; kategorier; tolernas; populärkultur; religion och populärkultur; religion överallt; postkristna; svenskmuslimer; muslimer; traditionstillhörighet; religiös tillhörighet; positiva samtal; trygga rum; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : In contemporary western society, the changing religious diversity brought to the fore a more visible religion. The Swedish school and the Swedish classrooms are no exception. LÄS MER

 5. 5. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER