Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 184 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete.

 1. 1. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Detta är en avhandling från Göteborg : Cefos

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Family research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Familjeforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Research on Europe; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsutveckling i socialt arbete konstruktion och utprovning av en interaktiv modell

  Detta är en avhandling från Umeå : Print och Media

  Författare :Anna-Lena Perdahl; Stefan Morén; Christina Segerholm; Eric Olsson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work practice; activity development; interactive research design; documentation; learning; reflection; socialt arbete; verksamhetsutveckling; dokumentation; lärande; reflektion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis has been the activity development of social work practice. The thesis presents the construction of a theoretical frame for developing social work practice; namely, Interactive Activity-Documentation model (IAD), and includes the process of testing and reviewing the model. LÄS MER

 3. 3. Att räkna med nytta : Samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Kari Jess; Åke Bergmark; Peter Dellgran; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsekonomisk utvärdering; Socialt arbete; Programutvärdering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Av egen kraft tillsammans med andra Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Klamas; Ulla-Carin Hedin; Rafael Lindqvist; Urban Markström; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER

 5. 5. Emotioner sociala band och ritualer : En kvalitativ analys av narkotikakarriärer

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Odd Lindberg; Tom Leissner; Kerstin Söderholm Carpelan; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotioner sociala band ritualer narkotikakarriärer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER