Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete.

 1. 1. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 2. 2. Emotioner sociala band och ritualer : En kvalitativ analys av narkotikakarriärer

  Författare :Odd Lindberg; Tom Leissner; Kerstin Söderholm Carpelan; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotioner sociala band ritualer narkotikakarriärer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rättfärdigade prioriteringar : en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Författare :Anette Lundin; Lars-Erik Berg; Ulla Hellström Muhli; Rickard Ulmestig; Jonas Stier; Ulla-Karin Schön; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method; Äldreomsorg; personal; logiker; förklarbarhet; professionell identitet; kvalitativ metod; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation aims at contributing to social scientific knowledge about prevailing prioritizations in eldercarepractice by looking at an economic and a caring logic, and how these logics are overlapping, contradictory or comein conflict with each other. A more concrete aim is to understand how the personnel describe their work with orfor balance between the logics and their justifications prioritizations made in the care of older persons. LÄS MER

 4. 4. Managing the dilemma : occupational culture and identity among prison officers

  Författare :Per Åke Nylander; Odd Lindberg; Anders Bruhn; John Pratt; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Impact on participation and service for persons with deafblindness

  Författare :Kerstin Möller; Berth Danermark; Claes Möller; Rune Simeonsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deafblindness; ICF; participation restriction; service barrier; Usher Syndrome; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; Disability research; Handikappsforskning; Medicinsk handikappvetenskap; Medical Disability Research;

  Sammanfattning : Persons with deafblindness experience difficulties in daily life and they experience service to sometimes barrier. The overall aim of this thesis is therefore to discover, evaluate and explain: 1. mechanisms that might have impact on participation restrictions for people who have visual and hearing impairment i.e. LÄS MER