Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete.

 1. 1. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 2. 2. Emotioner sociala band och ritualer : En kvalitativ analys av narkotikakarriärer

  Författare :Odd Lindberg; Tom Leissner; Kerstin Söderholm Carpelan; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotioner sociala band ritualer narkotikakarriärer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rättfärdigade prioriteringar : en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Författare :Anette Lundin; School of health and welfare Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method; Äldreomsorg; personal; logiker; förklarbarhet; professionell identitet; kvalitativ metod; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation aims at contributing to social scientific knowledge about prevailing prioritizations in eldercarepractice by looking at an economic and a caring logic, and how these logics are overlapping, contradictory or comein conflict with each other. A more concrete aim is to understand how the personnel describe their work with orfor balance between the logics and their justifications prioritizations made in the care of older persons. LÄS MER

 4. 4. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; concepts; Sweden; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; tillit; begrepp; Sverige; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 5. 5. Managing the dilemma : occupational culture and identity among prison officers

  Författare :Per Åke Nylander; Odd Lindberg; Anders Bruhn; John Pratt; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER