Sökning: "andra världskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 81 avhandlingar innehållade orden andra världskriget.

 1. 1. Göteborgstrafiken : svensk lejdtrafik under andra världskriget

  Författare :Nicolaus Rockberger; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Industriell beredskap : om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget

  Författare :Olle Månsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I beredskap med Fru Lojal : Behovet av kvinnlig arbetskraft under andra världskriget

  Författare :Johanna Overud; Yvonne Hirdman; Lisa Öberg; Stockholms universitet Historiska institutionen; []
  Nyckelord :genus; arbetsmarknadspolitik; kvinnoorganisationer; beredskapsarbete; andra världskriget;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget

  Författare :Nina Almgren; Lena Eskilsson; Ann-Katrin Hatje; Lisa Öberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :History; women s work; post-war planning; state feminism; women s movement; the Second World War; labour market policy; welfare state; gender; strategies; citizenship; formative phase; Historia; kvinnors arbete; efterkrigsplanering; statsfeminism; kvinnorörelsen; andra världskriget; arbetsmarknadspolitik; välfärdsstat; genus; strategier; medborgarskap; formativ period; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis has analysed the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy during and shortly after the Second World War and to what extent this period can be characterised as a formative phase as regards gender relations. The aim has been to study women’s strategic actions in order to influence the Swedish Government’s labour market policy in the period from 1939 to 1947. LÄS MER

 5. 5. Den kämpande demokratin : en studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935-1945

  Författare :Louise Drangel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Antinazism; Sverige 1939-1945; andra världskriget;

  Sammanfattning : .... LÄS MER