Resandets gränser : Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

Sammanfattning: 1700-talet kan på många sätt ses som det århundrade då den litterära genren ”reseskildringar” fick sitt genomslag i Europa. Det fanns ett stort intresse för att läsa om resor och beskrivningar av okända platser. Det var också en period när naturalhistoria och den alltmer detaljerade kartläggningen av vad som ansågs vara outforskade områden, gav en ny dimension till resenärers beskrivningar. I Resandets gränser står frågan om hur svenska resenärer skildrat det ryska riket och dess många folkgrupper i fokus. Genom en analys av svenskars rysslandsskildringar från det stora nordiska krigets dagar, fram till separationen från Finland och Napoleons intåg i det ryska riket, belyses skildringarnas mångbottnade funktioner och tillkomstsätt. Vilken roll spelade Ryssland i den svenska och europeiska omvärldsförståelsen?Resandets gränser är en studie som berör hur människor har förhållit sig till det främmande och annorlunda och vilka strategier som använts för att beskriva detta. Det handlar om kulturella normer, respresentationer, men även om resenärers möjligheter, och svårigheter att beskriva mänskliga möten.Maria Nyman är historiker och verksam vid Södertörns högskola, samt knuten till Lunds universitet och Forskarskolan i historia. Det här är hennes doktorsavhandling.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.