Sökning: "Lena Lidström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Lidström.

  1. 1. En resa med osäkra mål Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Lena Lidström; Umeå universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transitions; transition patterns; career development; career guidance; young adults; unemployment; Sweden; biographical interviews; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

    Sammanfattning : School-to-work (STW) transitions have become more protracted over recent decades, with increased risks of unemployment and social exclusion for young people. Moreover, young people are expected to plan their own career and enhance their employa­bility, although gender and social and cultural background still significantly influence employment prospects. LÄS MER