Sökning: "Participatory Culture"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden Participatory Culture.

 1. 1. Caught in Culture? : Cultural Transformation through HIV/AIDS Prevention Education in Zambia

  Författare :Ellen Carm; Ulf Fredriksson; David Stephens; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS prevention education; culture; transformation; multi-voiced and leveled strategy; cultural historical activity theory; internationell pedagogik; International Education;

  Sammanfattning : The study explores the role and contribution of education in developing a localized and relevant HIV/AIDS prevention strategy through a multi-voiced approach, involving the educational institutions, as well as the traditional leaders, community-members, including parents. The study comprised all public schools in one Zambian province from 2002-2008. LÄS MER

 2. 2. Varieties of Supernatural Experience : the Case of High-Functioning Autism

  Författare :Ingela Visuri; Pehr Granqvist; David Thurfjell; Olov Dahlin; Andreas Roepstorff; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Autism; religious cognition; supernatural experience; invisible agency; parasocial relations; embodiment; bracketed ethnography; participatory autism research; atypical cognition; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Innovative Learning; Innovativt lärande; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : It is argued in the cognitive science of religion (CSR) that the empathic ability to ‘mindread’ others underpins  the experience of supernatural communication with gods, ghosts, and spirits. As autism is characterized by mentalizing difficulties, CSR scholars have expected autistic individuals would find supernatural agency incomprehensible. LÄS MER

 3. 3. Pretend that it is Real! Convergence Culture in Practice

  Författare :Marie Denward; Jay Bolter; Malmö högskola; []
  Nyckelord :media convergence; alternate reality games; broadcast television; pervasive games; culture of production; ethnography; game design; game development; transmedia storytelling; pervasive live action role-playing; fiction; reality; participatory culture; audience; interactivity; public service broadcasting; media studies;

  Sammanfattning : Mediekonvergens definieras och förklaras oftast som en teknisk och industriell företeelse, som den process där ny teknik anpassas till den befintliga medieindustrin och dess produktionskulturer. I dagens hybrida medielandskap kan mediekonvergens också beskrivas som den sociala process och de aktiviteter som medieanvändare deltar i när de rör sig mellan olika medier i jakt på underhållning och erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans i Engelsfors : Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemenskap 2011–2016

  Författare :Tuva Haglund; Anna Williams; Johan Svedjedal; Margaretha Fahlgren; Mia Österlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; young adult literature; fan culture; literary communities; social media; participatory culture; transfictionality; storyworlds; emotions; fictional characters; shipping; Mats Strandberg; Sara Bergmark Elfgren; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis examines a digital reading community within a framework of fan culture. This community was formed in the early 2010s by fans of a Swedish fantasy series, The Engelsfors Trilogy (2011–2013), written by Mats Strandberg and Sara Bergmark Elfgren. LÄS MER

 5. 5. Monsterkroppar : Transformation, transmedialitet och makeoverkultur

  Författare :Kristina Stenström; Anja Hirdman; Kristina Riegert; Thomas Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; transmedia; audience; television; embodied spectatorship; makeover culture; late modernity; monstrosity; monster; vampire; zombie; transmedia; publik; television; förkroppsligat åskådarskap; makeoverkultur; senmodernitet; monstrositet; monster; vampyr; zombie; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This study offers insights into the motif of monstrous corporality in a transmedia environment, through the vampire and zombie characters. Different narratives of corporeal transformation surround us constantly. LÄS MER