Sökning: "Anja Hirdman"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anja Hirdman.

 1. 1. Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt

  Författare :Anja Hirdman; Peter Dahlgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vecko-revyn; Fib aktuellt; Sexualitet i massmedia; Veckotidningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Monsterkroppar : Transformation, transmedialitet och makeoverkultur

  Författare :Kristina Stenström; Anja Hirdman; Kristina Riegert; Thomas Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; transmedia; audience; television; embodied spectatorship; makeover culture; late modernity; monstrosity; monster; vampire; zombie; transmedia; publik; television; förkroppsligat åskådarskap; makeoverkultur; senmodernitet; monstrositet; monster; vampyr; zombie; Media and Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study offers insights into the motif of monstrous corporality in a transmedia environment, through the vampire and zombie characters. Different narratives of corporeal transformation surround us constantly. LÄS MER