Sökning: "Marie Denward"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie Denward.

  1. 1. Pretend that it is Real! Convergence Culture in Practice

    Författare :Marie Denward; Jay Bolter; Malmö högskola; []
    Nyckelord :media convergence; alternate reality games; broadcast television; pervasive games; culture of production; ethnography; game design; game development; transmedia storytelling; pervasive live action role-playing; fiction; reality; participatory culture; audience; interactivity; public service broadcasting; media studies;

    Sammanfattning : Mediekonvergens definieras och förklaras oftast som en teknisk och industriell företeelse, som den process där ny teknik anpassas till den befintliga medieindustrin och dess produktionskulturer. I dagens hybrida medielandskap kan mediekonvergens också beskrivas som den sociala process och de aktiviteter som medieanvändare deltar i när de rör sig mellan olika medier i jakt på underhållning och erfarenheter. LÄS MER