Sökning: "publik"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet publik.

 1. 1. Digitala distinktioner Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Martin Danielsson; Högskolan i Halmstad.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social class; youth culture; young men; media practices; digital media; everyday life; audience; Bourdieu; habitus; cultural capital; taste; lifestyle; social klass; ungdomskultur; unga män; mediepraktiker; digitala medier; vardagsliv; publik; Bourdieu habitus; kulturellt kapital; smak; livsstil;

  Sammanfattning : This dissertation explores how social class matters in young men’s everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the existing knowledge about how young people incorporate digital media in their everyday lives by focusing on the structural premises of this process. LÄS MER

 2. 2. Impressionisterna inför publik och kritik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bonniers

  Författare :Oscar Reutersvärd; Stockholms högskola.; [1952]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Monsterkroppar Transformation, transmedialitet och makeoverkultur

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

  Författare :Kristina Stenström; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transmedia; audience; television; embodied spectatorship; makeover culture; late modernity; monstrosity; monster; vampire; zombie; transmedia; publik; television; förkroppsligat åskådarskap; makeoverkultur; senmodernitet; monstrositet; monster; vampyr; zombie; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This study offers insights into the motif of monstrous corporality in a transmedia environment, through the vampire and zombie characters. Different narratives of corporeal transformation surround us constantly. LÄS MER

 4. 4. I krympt kostym. Morgontidningarnas formatförändring och dess konsekvenser

  Detta är en avhandling från Göteborg : JMG

  Författare :Josefine Sternvik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formatförändring; tidningsformat; fullformat; tidningsstrolek; tabloidisering; tabloid; dagstidning; morgontidning; press; formatövergång; tidningsläsning; publik; dagstidning; tidning; tidningsproduktion;

  Sammanfattning : During the first years of the 21st century, the number of newspapers printed in tabloid format in Sweden increased dramatically. The major morning papers switched to a smaller page size and the tabloid format became the branch standard. LÄS MER

 5. 5. Journalister och deras publik. Förhållningssätt bland svenska journalister

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ulrika Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalister; förhållningssätt; publikorientering; publikkontakt; publikkunskap; publiksyn;

  Sammanfattning : Journalists and their audience aims to explore and explain journalists´ approach to the audience. Fulfilling the normative assignment as advocates of the audience usually means balancing between professional ideals and audience-demands. LÄS MER