Sökning: "Multilevel analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 100 avhandlingar innehållade orden Multilevel analysis.

 1. 1. Efficiency in Education - A Multilevel Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Staffan Waldo; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic theory; econometrics; Data Envelopment Analysis; Economics; Education; Efficiency;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kostnaden för grund- och gymnasieskolan i Sverige motsvarar idag ca 4,5% av BNP. Med tanke på investeringens storlek är det viktigt att dessa resurser används effektivt. I avhandlingen studeras effektivitet inom den kommunala skolan på tre nivåer: Kommunal nivå, skolnivå och individuell nivå. LÄS MER

 2. 2. Essays on Social Capital, Health and Socioeconomic Inequalities in Health A Health Economic Study

  Detta är en avhandling från Muhammad Kamrul Islam

  Författare :Kamrul Islam; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Samhällsvetenskaper; Social sciences; epidemiologi; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Sweden; Panel data fixed-effect model; Decomposition analysis; Concentration index; Socioeconomic health inequality; Population aging; Survival analysis; Extended Cox model; Multilevel analysis; Unbalanced panel data; Externalities; Crime rates; Election participation rates; Community social capital; Municipality-level social capital; Systematic review; Egalitarianism; Determinants of health; Mortality; Health-related quality of life; Health; Keywords; Social capital; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The thesis comprises four independent research papers and a summary that focus on two related dimensions. The first dimension focuses on the understanding of the production of health. Particularly, the question is asked whether community's stock of social capital influence individual's health. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Some Convolutional Coding Constructions

  Detta är en avhandling från Department of Information Technology, Lund Univeristy

  Författare :Karin Engdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; turbo-codes; low-density parity-check convolutional codes; low-density codes; PSK; PAM; QAM; coded modulation; multilevel coding; convolutional codes; multilevel modulation; iterative decoding; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I vårt vardagliga liv träffar vi på en mängd apparater som använder sig av överföring och lagring av information. Ett par exempel på sådana är CD-spelare, mobiltelefoner och datorer. LÄS MER

 4. 4. On Linguistic and Discursive Constructions of Concession and Adversativity : Towards a Multilevel Analysis of English in the UK Parliament

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Mihai Daniel Frumuselu; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; concession; adversativity; political discourse; parliamentary discourse; UK Parliament; Corpus Linguistics; Discourse Analysis; Critical Discourse Analysis; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study analyses concessive and adversarial language in UK parliamentary debates and thereby enriches the theoretical and analytical body of knowledge on the language of concession and adversativity in contemporary English. It contributes to existent scholarship on both grammatical constructions of concession/adversativity and on the dynamics of contemporary British parliamentary and political discourse. LÄS MER

 5. 5. Modeling of Modular Multilevel Converters for Stability Analysis

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Luca Bessegato; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Modular multilevel converters MMCs ; stability; admittance; frequency-domain analysis; linearization techniques; current control; voltage control; ac ac converters; railway engineering.; Modulära multinivåomvandlare MMC ; stabilitet; admittans; frekvensanalys; linjäriseringsmetoder; strömreglering; spänningsreglering; ac ac omvandlare; järnvägsteknik.; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Modular multilevel converters (MMCs) have recently become the state-of-the-art solution for various grid-connected applications, such as high-voltage direct current (HVDC) systems and flexible alternating current transmission systems (FACTS). Modularity, scalability, low power losses, and low harmonic distortion are the outstanding properties that make MMCs a key technology for a sustainable future. LÄS MER