Att lära historia i mellanstadiet : Undervisningsresurser och elevtexter i ett medeltidstema

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.