Sökning: "Queerteori"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Queerteori.

 1. 1. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kabusa Böcker

  Författare :Hanna Hallgren; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grupp Viktoria; Lesbisk Fron; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kabusa Böcker

  Författare :Hanna Hallgren; Nina Lykke; Kerstin Munck; Ingebjørg Seip; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Självets garderobiär självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Martin Berg; Johanna Esseveld; Margareta Lindholm; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kropp; symbolisk interaktionism; kläder; internet; virtuella gemenskaper; socialpsykologi; queerteori; Judith Butler; George H. Mead; själv; genus; sexualitet; transvestism; subjektivitet; cross-dressing; sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med föreliggande studie är tudelat. För det första syftar den till att på teoretisk väg etablera en dialog mellan queerteoretisk och socialpsykologisk teoribildning om aktörer och aktörsskap med utgångspunkt i en kritisk läsning av Judith Butler och George Herbert Mead. LÄS MER

 4. 4. Blandade känslor : bisexuella kvinnors praktik & politik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kabusa Böcker

  Författare :Malena Gustavson; Nina Lykke; Lena Martinsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bisexuality; drag king; lesbian; heterosexuality; queer theory; gender sex; feminism; subject positions; relationships; non-monogamy; materiality of the body; performance; Bisexualitet; dragking; lesbisk; heterosexualitet; queerteori; genus kön; feminism; subjektspositioner; relationer; icke-monogami; kroppens materialitet; performance; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker bisexuella kvinnors praktiker i de maktrelationer som reglerar föreställningar om kön/genus, kroppar och sexualitet. Det är den första fördjupade studien om bisexuella liv i Sverige och fyller ett glapp inom kritisk queerforskning och feministiska studier. LÄS MER

 5. 5. Blandade känslor. Bisexuella kvinnors praktik och politik

  Detta är en avhandling från Kabusa Böcker

  Författare :Malena Gustavson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dragking; Bisexualitet; lesbisk; heterosexualitet; queerteori; genus kön; feminism; subjektspositioner; relationer; kroppens materialitet; icke-monogami; performance;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker bisexuella kvinnors praktiker i de maktrelationer som reglerar föreställningar om kön/genus, kroppar och sexualitet. Det är den första fördjupade studien om bisexuella liv i Sverige och fyller ett glapp inom kritisk queerforskning och feministiska studier. LÄS MER