Sökning: "1960s"

Visar resultat 1 - 5 av 402 avhandlingar innehållade ordet 1960s.

 1. 1. Formens frigörelse : Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige

  Författare :Cilla Robach; Jan von Bonsdorff; Hans Hayden; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Applied Art Arts and Crafts; Design; Form; Debate; 1960s; Sweden; Swedish Society of Industrial Design; Svenska Slöjdföreningen; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This thesis explores a relatively unknown phenomenon in the design world. Here, the term den fria formen [the free form] is introduced as an analytical tool to narrow down this phenomenon, which was to be found in arts and crafts. The free form emerged in the 1950s, blossomed in the 1960s and lost in importance in the first half of the 1970s. LÄS MER

 2. 2. Skenet som bedrog: Mai Zetterling och det svenska sextiotalet

  Författare :Mariah Larsson; Filmvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historiography; nationality; gender; feminism; modernism; 1960s; art cinema; Swedish national cinema; Mai Zetterling; women directors; Cinema theory and history; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : Mai Zetterling (1925-1994) was a popular actress in the 1940s. In the 1960s, she directed four feature films. The films ? Loving Couples (1964), Night Games (1966), The Girls (1968) and Dr. LÄS MER

 3. 3. Tro mig på min ort - oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973 – 1982

  Författare :Johan Alfredsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Bengt Emil Johnson; Modern Poetry; 1970 s; 1960 s; Concrete Poetry; Open Art; Nature Poetry; Untranslatability; Thematic Complex; Ontology; Epistemology; Roland Barthes; Öyvind Fahlström;

  Sammanfattning : This doctoral thesis departs from the idea that the poetry of Bengt Emil Johnson (b. 1936) could very well be described as part of a long lyrical tradition, rather than as a reaction against this very tradition, which is the more common view. LÄS MER

 4. 4. "Framtiden tillhör informatörerna” : samhällsinformationens formering i Sverige 1965–1975

  Författare :Fredrik Norén; Pelle Snickars; Johan Jarlbrink; Marie Cronqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public information; governmental information; public campaign; Sweden; digital humanities; digital text analysis; 1960s; 1970s; network; PR-history; cultural histories of media; conceptual history; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : This dissertation is about the formation of governmental information in Sweden during the period 1965 to 1975. During this period information related issues were high up on the political agenda, in Sweden and internationally. LÄS MER

 5. 5. Trängsel i välfärdsstaten : Expertis, politik och rumslig planering i 1960- och 1970-talets Sverige

  Författare :Katarina Nordström; Margaret Hunt; Jenny Beckman; Jenny Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Fysisk riksplanering; land-use; knowledge production; spatial planning; co-production; regional development; 1960s; 1970s; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with knowledge production and governance of land-use. Its main focus is the development of the National Land-use Plan (fysisk riksplanering) in Sweden between 1965 and 1979. LÄS MER