Sökning: "virtual reality technology"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden virtual reality technology.

 1. 1. Driving in Virtual Reality Investigations in Effects of Latency and Level of Virtuality

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Blissing; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Virtual Reality; Augmented Reality; Mixed Reality; Latency; Driver Behavior; Active Safety Testing;

  Sammanfattning : When developing new active safety systems or improving existing systems, conducting performance evaluations is necessary. By performing these evaluations during early development stages, potential problems can be identified and mitigated before the system moves into the production phase. LÄS MER

 2. 2. Using Virtual Reality for Participatory Design and Brain Injury Rehabilitation

  Detta är en avhandling från Division of Ergonomics, Department of Design Sciences, Lund University

  Författare :Roy Davies; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pollution control; Environmental technology; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Case Studies; Brain Injury Rehabilitation; Participatory Design; Virtual Reality; Usability; Applications; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har användbarheten av Virtual Reality (VR) utvecklats och undersökts för två användningsområden: participatorisk design av arbetsplatser och hjärnskaderehabilitering. Inom det första användningsområdet används VR tillsammans med fullskalemodellering, drama och demokratisk mötesteknik i en Visualiseringsverkstad. LÄS MER

 3. 3. Virtual virtuosity

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Roberto Bresin; KTH.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; music; performance; expression; interpretation; piano; automatic; artificial neural networks; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation presents research in the field ofautomatic music performance with a special focus on piano.A system is proposed for automatic music performance, basedon artificial neural networks (ANNs). LÄS MER

 4. 4. Virtual Reality Technology for Factory Layout Planning

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Liang Gong; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 3D Laser Scanning; Factory Layout Planning; Virtual Reality; Virtual Factory Modelling;

  Sammanfattning : Factory layout planning (FLP) has been a long-standing area that largely influences the overall productivity of the manufacturing practice. Today’s manufacturing industry faces great challenges owing to an increasing awareness of environmental concerns and the trend-shift from mass production to mass customization. LÄS MER

 5. 5. Shared Virtual Environments : Technology, Social Interaction, and Adaptation over Time

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Maria Spante; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informatik; Informatics; Shared virtual environments; virtual reality technology; social interaction; adaptation; collaboration; time; time.;

  Sammanfattning : This thesis investigates social interaction and adaptation over time in shared virtual environments. Shared virtual environments (SVEs) are computer generated 3D graphical spaces where geographically distributed people can meet and interact with each other in a graphical space. LÄS MER