Sökning: "Maria Björkman"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Maria Björkman.

 1. 1. Den anfrätta stammen : Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963

  Författare :Maria Björkman; Tora Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :History of science; history of eugenics; social networks; gender contract; biopolitics; biopower; masculinity; expertise; Vetenskapshistoria; eugenikhistoria; sociala nätverk; maskulinitet genus kontrakt; biopolitik; biomakt; expertis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige på områdena eugenik och steriliseringar. I denna avhandling belyses detta inflytande, som sträckte sig över närmare femtio år. LÄS MER

 2. 2. Validity and reliability of a submaximal cycle ergometer test for estimation of maximal oxygen uptake

  Författare :Frida Maria Eleonora Björkman; Örjan Ekblom; Tony Bohman; Åsa Tornberg; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin Teknik; Medicine Technology;

  Sammanfattning : Maximal oxygen uptake (VO2max) is the highest obtained rate of oxygen consumption during a physically intense dynamic whole-body activity. VO2max is an important factor for many types of physical performance, as well as a strong independent predictor of health and longevity. LÄS MER

 3. 3. Elsa Fougt, Kungl. boktryckare : Aktör i det litterära systemet ca 1780-1810

  Författare :Anna-Maria Rimm; Marie-Christine Skuncke; Margareta Björkman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Elsa Fougt; Kongl. Tryckeriet; book history; sociology of literature; gender history; publishing history; author-publisher relations; publisher; bookseller; printer; clandestine books; Swedish eighteenth-century literature; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Elsa Fougt (1744–1826), a woman entrepreneur, was one of the leading figures in the late eighteenth-century Swedish book trade. Her main enterprise was the printing house Kongl. Tryckeriet (the Royal Printing House), which was responsible for printing and publishing the official documents of the Swedish realm. LÄS MER

 4. 4. Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och politiskt deltagande

  Författare :Per Adman; Li Bennich-Björkman; Anders Westholm; Maria Oskarson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; political participation; unemployment; workplace participation; political efficacy; workplace democracy; political equality; political activity; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to test two hypotheses about how work affects political participation. The first concerns unemployment, and states that unemployment has strong and negative effects on political activity. LÄS MER

 5. 5. Att bota en prostata : Kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893-1910

  Författare :Elin Björk; Ericka Johnson; Maria Björkman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostata; prostatahypertrofi; kastrering; medicinhistoria; kunskapsproduktion; kunskapsobjekt; maskulinitet; vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar den korta men intensiva perioden 1893–1910 då kastrering användes som behandlingsmetod för att bota prostatahypertrofi. Fokus för analysen är hur prostatan, prostatahypertrofi och testiklarna skapades som medicinska kunskapsobjekt. LÄS MER