Sökning: "political participation"

Visar resultat 1 - 5 av 287 avhandlingar innehållade orden political participation.

 1. 1. Youths' political efficacy sources, effects and potentials for political equality

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sofia Sohl; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Efficacy; Political Socialization; Youth; Political Equality; Political Participation; School; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to increase knowledge of political efficacy,both theoretically and empirically. A thorough theoretical discussion iscombined with empirical studies of the development of political efficacy and of its effects on political participation. The results are also discussed in the light of political equality. LÄS MER

 2. 2. Leetocracy : Political participation, social network sites and inequality

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Nils Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political participation; social network sites; social media; Web 2.0; political mobilization; social movements; political parties; democratic theory;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kan sociala nätverkssajter eller sociala medier som Facebook och Twitter göra att det politiska deltagandet i samhället blir med jämlikt - både med avseende på vilka personer som deltar och med avseende på hur själva engagemanget organiseras? Denna avhandling innehåller sex artiklar som studerar detta med tyngdpunkt på politiskt deltagande i Sverige, samt en introduktionsartikel (eller kappa) som sammanfattar de viktigaste argumenten i artiklarna och försöker ge en övergripande bild av det vetenskapliga problemet. Avhandlingens slutsatser kan sammanfattas sålunda: att man kan använda sociala nätverkssajter för att engagera sig politiskt tycks inte leda till att lågutbildade eller sådana som är mindre intresserade av politik än andra plötsligt engagerar sig. LÄS MER

 3. 3. Equality and Participation Distribution of Outcomes in Participatory Processes for Managing Natural Resources

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Alba Mohedano Roldán; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; equality; participation; natural resource management; stakeholder; political regime; power inequality; participation outcomes; biosphere reserve; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Social justice has become an intrinsic feature of sustainable development. One of the ways in which it is expected we will reach more just and sustainable societies is through stakeholder participation in natural resource management. LÄS MER

 4. 4. Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och politiskt deltagande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Adman; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; political participation; unemployment; workplace participation; political efficacy; workplace democracy; political equality; political activity; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to test two hypotheses about how work affects political participation. The first concerns unemployment, and states that unemployment has strong and negative effects on political activity. LÄS MER

 5. 5. On Consumed Democracy The Expansion of Consumer Choice, Its Causal Effects on Political Engagement, and Its Implications for Democracy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Wejryd; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; consumer choice; survey experiment; responsiveness; political equality; political participation; political engagement; marketization; political consumption; political consumerism; citizen-consumer.; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This is a thesis about expansions of consumer choice, their causal effects on political engagement, and the democratic implications that follow. For material and ideological reasons alike, consumer choices have expanded over the last decades and are likely to become even more present in citizens’ lives in the future. LÄS MER