Sökning: "prostatahypertrofi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet prostatahypertrofi.

  1. 1. Att bota en prostata Kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893-1910

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Elin Björk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostata; prostatahypertrofi; kastrering; medicinhistoria; kunskapsproduktion; kunskapsobjekt; maskulinitet; vetenskapshistoria;

    Sammanfattning : Avhandlingen behandlar den korta men intensiva perioden 1893–1910 då kastrering användes som behandlingsmetod för att bota prostatahypertrofi. Fokus för analysen är hur prostatan, prostatahypertrofi och testiklarna skapades som medicinska kunskapsobjekt. LÄS MER