Sökning: "Elin Björk"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Elin Björk.

 1. 1. Att bota en prostata Kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893-1910

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elin Björk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostata; prostatahypertrofi; kastrering; medicinhistoria; kunskapsproduktion; kunskapsobjekt; maskulinitet; vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar den korta men intensiva perioden 1893–1910 då kastrering användes som behandlingsmetod för att bota prostatahypertrofi. Fokus för analysen är hur prostatan, prostatahypertrofi och testiklarna skapades som medicinska kunskapsobjekt. LÄS MER

 2. 2. Methane exchange in a boreal forest: : the role of soils vegetation and forest management

  Detta är en avhandling från Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Författare :Elin Sundqvist; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chamber measurements; gradient measurements; clear-cut; topography; water table depth;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Forests have a positive impact on the level of greenhouse gases in the atmosphere because they absorb carbon dioxide through photosynthesis and store carbon in the soil. Moreover, many forests function as a sink for the greenhouse gas methane (CH4). LÄS MER