Sökning: "kunskapsobjekt"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet kunskapsobjekt.

 1. 1. Idag är jag inte riktigt mig själv en undersökning av psykoanalysens kunskapsobjekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tony Sporrong; Lars Jacobsson; Björn Wrangsjö; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychoanalysis; unrepressed unconscious; metapsychology; system of selfimages; selfimagesprotecting drive; Tabula plena and the sense of emotion; psykoanalys; icke-bortträngt omedvetet; metapsykologi; självbildssystem; självbildsbevarelsedrift; Tabula plena och känslosinnet; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : Psykoanalysen är ingen vetenskap eftersom den saknar kunskapsobjekt. Med syftet att finna detta objekt och därmed grunda en vetenskap togs avstamp i Freuds begrepp Det Omedvetna. Genom begreppsanalys av Freuds texter och med hjälp av matematisk mängdlära samt nedslag i filosofi och ontologi kunde en första beskrivning av objektet göras. LÄS MER

 2. 2. Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Statens råd för byggnadsforskning

  Författare :Anders Ekholm; [1987]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; Systemteori; Ontologi; Semantik; Människa; Byggnadsverk; Arkitektur; socioteknik; artefakt; byggnadsverk; ontologi;

  Sammanfattning : Grundläggande begrepp och allmänna teorier är nödvändiga utgångspunkter för forskning, undervisning och praktisk tillämpning inom ett kunskapsområde. Arkitekturområdet saknar sådana på vetenskaplig grund utarbetade begrepp och teorier om sitt kunskapsobjekt. LÄS MER

 3. 3. Att mobilisera för framtiden Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER

 4. 4. Flexibility in knowing school mathematics in the contexts of a Swedish and an Indian school class

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ingrid Dash; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics education; compulsory school; Sweden; Orissa; India; flexibility in knowing; modes of knowing; authorship; agency; phenomenography; contextual analysis; intercultural perspective;

  Sammanfattning : A central question in mathematics education research concerns understanding. The main objective of the present thesis has been to obtain insights into flexible modes of knowing in school mathematics in two school class contexts, and how these relate to modes of being a learner in these contexts, with specific focus on learners’ flexible ways of discerning parts and delimiting wholes, and how they understand part- and whole-relationships while doing mathematics. LÄS MER