Sökning: "MSH2"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet MSH2.

 1. 1. Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer - Molecular Genetics and Biology of Associated Tumors

  Detta är en avhandling från Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Maria Planck; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial cancer; rectal cancer; colon cancer; mismatch repair protein expression; coding repeats; microsatellite instability; MSH6; MSH2; Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; MLH1; small bowel cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancerförekomst i familjen är en riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Såväl ärftlig (hereditär) som icke-ärftlig (sporadisk) cancer är resultatet av en ansamling av förändringar (mutationer) i gener vars normala funktion är att reglera cellernas delning, tillväxt och mognad. LÄS MER

 2. 2. Genetic and epidemiological studies of hereditary colorectal cancer

  Detta är en avhandling från Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Kristina Cederquist; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Lynch syndrome; HNPCC; colorectal cancer; endometrial cancer; cancer risk; MSI; MLH1; MSH2; MSH6; genome-wide scan; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; medicinsk genetik; Medical Genetics;

  Sammanfattning : Lynch syndrome (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer, HNPCC) is the most common hereditary syndrome predisposing to colorectal cancer, accounting for 1-3% of all colorectal cancer. This multi-organ cancer predisposition syndrome is caused by mutations in the mismatch repair (MMR) genes, especially MLH1 and MSH2, and to lesser extents MSH6 and PMS2, which lead to widespread genetic instability and thus microsatellite instability (MSI). LÄS MER

 3. 3. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. LÄS MER

 4. 4. DNA precursor asymmetries, Mismatch Repair and their effect on mutation specificity

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Robert Buckland; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DNA Replication Fidelity; Mutations; dNTP pools; Mismatch Repair; Checkpoint; Ribonucleotide Reductase; Msh2; medicinsk biokemi; Medical Biochemistry; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : In order to build any structure, a good supply of materials, accurate workers and quality control are needed. This is even the case when constructing DNA, the so-called “Code of Life.” For a species to continue to exist, this DNA code must be copied with incredibly high accuracy when each and every cell replicates. LÄS MER

 5. 5. Mismatch Repair Deficient Cancer Diagnostic Aspects in Colorectal Cancer and the Role of Urological Cancer in Lynch Syndrome

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Patrick Joost; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mismatch repair; Lynch syndrome; immunohistochemistry; microsatellite instability; heterogeneity; cumulative incidence; colorectal cancer; urothelial cancer; prostate cancer; renal cell cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Felaktig DNA-reparation av typen mismatch repair (MMR) uppkommer i 15-17% av cancer i tjock- och ändtarm (kolorektalcancer). MMR defekter är av betydelse i tre situationer: • MMR defekta tumörer har en bättre prognos än övrig tjock- och ändtarmscancer, vilket kan användas för att avgöra huruvida en patient skall erbjudas sk. LÄS MER