Sökning: "MLH1"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet MLH1.

 1. 1. Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer - Molecular Genetics and Biology of Associated Tumors

  Detta är en avhandling från Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Maria Planck; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial cancer; rectal cancer; colon cancer; mismatch repair protein expression; coding repeats; microsatellite instability; MSH6; MSH2; Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; MLH1; small bowel cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancerförekomst i familjen är en riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Såväl ärftlig (hereditär) som icke-ärftlig (sporadisk) cancer är resultatet av en ansamling av förändringar (mutationer) i gener vars normala funktion är att reglera cellernas delning, tillväxt och mognad. LÄS MER

 2. 2. Genetic and epidemiological studies of hereditary colorectal cancer

  Detta är en avhandling från Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Kristina Cederquist; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Lynch syndrome; HNPCC; colorectal cancer; endometrial cancer; cancer risk; MSI; MLH1; MSH2; MSH6; genome-wide scan; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; medicinsk genetik; Medical Genetics;

  Sammanfattning : Lynch syndrome (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer, HNPCC) is the most common hereditary syndrome predisposing to colorectal cancer, accounting for 1-3% of all colorectal cancer. This multi-organ cancer predisposition syndrome is caused by mutations in the mismatch repair (MMR) genes, especially MLH1 and MSH2, and to lesser extents MSH6 and PMS2, which lead to widespread genetic instability and thus microsatellite instability (MSI). LÄS MER

 3. 3. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Hereditary Ovarian Cancer mutation frequencies and genetic profiles

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Susanne Malander; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; array comparative genomic hybridization; MLH1 MLH2 MSh6; HNPCC; Hereditary ovarian cancer; BRCA1 BRCA2; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Identifiering av ärftlig äggstockscancer har stor klinisk relevans för att förhindra nya tumörer hos individen och i familjen. Möjligheten att förhindra bröstcancer i BRCA familjer genom kontrollprogram och profylaktisk kirurgi är välkänd, medan möjligheten att förhindra tarmcancer och livmodercancer i HNPCC familjer är mindre känd. LÄS MER

 5. 5. Morphological Features and Mismatch Repair in Colorectal Tumors

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation

  Författare :Britta Halvarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patologi allmän ; patologisk anatomi; Lynch syndrome; Colorectal tumors; HNPCC; Mismatch repaire; pathological anatomy; General pathology; Genetik; cytogenetik; cytogenetics; Genetics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Immunohistochemistry;

  Sammanfattning : Corlorectal cancer affects 5% of individuals in the Western world and heredity is estimated to cause at least 10% of the tumors. Defective mismatch repair (MMR) is a tumorigenic mechanism through which about 15% of colorectal cancer develops and this feature characterizes tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC) or Lynch syndrome. LÄS MER