Sökning: "Multiple Tumors"

Visar resultat 1 - 5 av 139 avhandlingar innehållade orden Multiple Tumors.

 1. 1. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Genetic factors in childhood cancer. Associations between tumors in childhood and adulthood, and prevalence of germline TP53 mutations

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Susanne Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childhood cancer; hereditary factors; breast cancer; survival; hereditary breast and ovarian cancer; hereditary non-polyposis colorectal cancer; familial malignant melanoma; BRCA1; BRCA2; mismatch repair; CDKN2A; familial risk; multiple childhood tumors; Li-Fraumeni syndrome; TP53; adrenocortical carcinoma; choroid plexus tumors; rhabdomyosarcoma;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar omkring 300 barn i cancer. Förbättrade behandlingsmetoder under de senaste decennierna har lett till att mer än tre av fyra barn idag faktiskt botas från sin sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Genetic studies of endocrine abdominal tumors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ola Hessman; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; MEN1; LOH; pancreatic endocrine tumors; midgut carcinoid; Smad4 DPC4; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; kirurgi;

  Sammanfattning : Pancreatic endocrine tumors (PETs) occur sporadically or in the familial multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) syndrome, whereas midgut carcinoids are nonfamilial, malignant endocrine tumors of the intestine. For these tumor entities morphological criteria are of limited use for prognostic prediction and selection of treatment. LÄS MER

 4. 4. Genetic characterization of adrenocortical tumors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Magnus Kjellman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adrenocortical tumors; Comparative genomic hybridization; mutation analyzes; in situ hybridization; loss of heterozygosity; MEN 1;

  Sammanfattning : Adrenocortical cancer is a rare tumor form. However, adrenal tumors are today often found incidentally when using imaging techniques on the upper abdomen and should then be investigated. With the advance in molecular understanding of cancer new approaches to manage the disease may become available. LÄS MER

 5. 5. Immunotherapy and COX-2 inhibition against malignant brain tumors

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Sofia Eberstål; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Malignant brain tumors; immunotherapy; IFN-γ; GM-CSF; COX-2 inhibition;

  Sammanfattning : Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common primary brain tumor in the central nervous system and the prognosis is very poor despite conventional therapies including surgery, chemo- and radiotherapy. Peripheral vaccination with irradiated tumor cells represent a novel therapy that targets both dividing and non-dividing tumor cells and minimizes the risk of therapy resistance by presenting multiple tumor antigens. LÄS MER