Sökning: "Maria Planck"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Maria Planck.

 1. 1. Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer - Molecular Genetics and Biology of Associated Tumors

  Detta är en avhandling från Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Maria Planck; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial cancer; rectal cancer; colon cancer; mismatch repair protein expression; coding repeats; microsatellite instability; MSH6; MSH2; Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; MLH1; small bowel cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancerförekomst i familjen är en riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Såväl ärftlig (hereditär) som icke-ärftlig (sporadisk) cancer är resultatet av en ansamling av förändringar (mutationer) i gener vars normala funktion är att reglera cellernas delning, tillväxt och mognad. LÄS MER

 2. 2. Partial differential equations and systems related to Morrey spaces

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Alessandra Ragusa; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This PhD thesis deals with the study of well posedness, existence and regularity properties of solutions of partial differential equations and systems. Preparatory to the study of partial differential equations is the action of some integral operators, that are extensively used. LÄS MER