Sökning: "small bowel cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden small bowel cancer.

 1. 1. Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer - Molecular Genetics and Biology of Associated Tumors

  Detta är en avhandling från Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Maria Planck; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial cancer; rectal cancer; colon cancer; mismatch repair protein expression; coding repeats; microsatellite instability; MSH6; MSH2; Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; MLH1; small bowel cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancerförekomst i familjen är en riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Såväl ärftlig (hereditär) som icke-ärftlig (sporadisk) cancer är resultatet av en ansamling av förändringar (mutationer) i gener vars normala funktion är att reglera cellernas delning, tillväxt och mognad. LÄS MER

 2. 2. Chemoradiation in Gastrointestinal Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Adalsteinn Gunnlaugsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biliary tract cancer; capecitabine; cholangiocarcinoma; chemoradiation; colon cancer; enteritis 5-fluorouracil; gallbladder cancer; oxaliplatin; pancreatic cancer; rectal cancer.;

  Sammanfattning : Locally advanced inextirpable gastrointestinal cancer has poor prognosis and is associated with high morbidity. One treatment option is to use radiotherapy, often combined with chemotherapy (chemoradiation), either as preoperative treatment to facilitate surgery or in the palliative setting to relieve symptoms. LÄS MER

 3. 3. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Comparative Treatment Planning in Radiotherapy and Clinical Impact of Proton Relative Biological Effectiveness

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonas Johansson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Radiotherapy; Comparative studies; Breast cancer; hypopharyngeal cancer; rectal cancer; Proton RBE; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi;

  Sammanfattning : The development of new irradiation techniques is presently a very active field of research with increased availability of more sophisticated modalities such as intensity modulated photons (IMRT), protons and light ions. The primary aim of this work is to evaluate if the dose-distributions using IMRT and protons contribute to clinical advantages. LÄS MER

 5. 5. The role of CysLT1R in animal models of colorectal cancer

  Detta är en avhandling från Cell Pathology

  Författare :Sayeh Savari; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns ett starkt samband mellan kronisk inflammation och cancer. Ett av de mer etablerade sambanden är den mellan kronisk inflammation i tarmen och den i Sverige tredje vanligaste cancersjukdomen, nämligen tjocktarmscancer. LÄS MER