Sökning: "Familial Risk of Cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden Familial Risk of Cancer.

 1. 1. Prostate cancer epidemiological studies of risk factors

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Camilla Thellenberg Karlsson; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate cancer; epidemiology; SNP; BRCA2; male breast cancer; inflammation; BPH; P53; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi;

  Sammanfattning : In spite of the fact that prostate cancer is the most common male cancer in both Sweden and many other countries in the developed world, little is known of risk factors and predisposing conditions. The only well recognized risk factors are age, race and familial aggregation. LÄS MER

 2. 2. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Genetic factors in childhood cancer. Associations between tumors in childhood and adulthood, and prevalence of germline TP53 mutations

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Susanne Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childhood cancer; hereditary factors; breast cancer; survival; hereditary breast and ovarian cancer; hereditary non-polyposis colorectal cancer; familial malignant melanoma; BRCA1; BRCA2; mismatch repair; CDKN2A; familial risk; multiple childhood tumors; Li-Fraumeni syndrome; TP53; adrenocortical carcinoma; choroid plexus tumors; rhabdomyosarcoma;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar omkring 300 barn i cancer. Förbättrade behandlingsmetoder under de senaste decennierna har lett till att mer än tre av fyra barn idag faktiskt botas från sin sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Image analysis of prostate cancer tissue biomarkers

  Detta är en avhandling från Division of Urological Cancers

  Författare :Giuseppe Lippolis; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prostate cancer; image analysis; Time Resolved Fluorescence; automated Gleason; PSA; AR; fusion gene; TMAs;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Prostate cancer is one of the most common cancers in the world and the second most common in men. The western world has the highest incidence rates. The causes of prostate cancer are not yet clear, however a number of risk factors have been identified such as familial history, ethnicity, diet and genetic events. LÄS MER

 5. 5. Insights into breast cancer: New familial patterns and identification of a potential predictive marker

  Detta är en avhandling från Division of Oncology and Pathology

  Författare :Carolina Ellberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BRCA1; BRCA2; Spider telangiectasias; Heredity; Parental inheritance; Recessive; familial; Breast cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer drabbar drygt 7500 kvinnor och ett 40-tal män årligen i Sverige. Antalet insjuknande ökar årligen och utöver förbättrade behandlingsmetoder så det finns ett behov att ta reda vem som löper störst risk att drabbas och varför. LÄS MER