Sökning: "mismatch repair protein expression"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden mismatch repair protein expression.

 1. 1. Thymidylate synthase expression and mismatch repair protein expression in colorectal cancer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :Katarina Öhrling; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The tumour, node, metastasis (TNM) system, with the current staging and risk stratification methods for prognostication in colorectal cancer (CRC) has its limitations. The need for additional validated prognostic and predictive markers is particularly important in CRC stage II and III as some of these patients can be cured by surgery alone. LÄS MER

 2. 2. Mismatch Repair Deficient Cancer Diagnostic Aspects in Colorectal Cancer and the Role of Urological Cancer in Lynch Syndrome

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Patrick Joost; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mismatch repair; Lynch syndrome; immunohistochemistry; microsatellite instability; heterogeneity; cumulative incidence; colorectal cancer; urothelial cancer; prostate cancer; renal cell cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Felaktig DNA-reparation av typen mismatch repair (MMR) uppkommer i 15-17% av cancer i tjock- och ändtarm (kolorektalcancer). MMR defekter är av betydelse i tre situationer: • MMR defekta tumörer har en bättre prognos än övrig tjock- och ändtarmscancer, vilket kan användas för att avgöra huruvida en patient skall erbjudas sk. LÄS MER

 3. 3. Genotoxic effects of systemic chemotherapy in cancer patients, with special focus on the relation between MSI, LOH and development of secondary cancers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Nasir K. Kamat; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemotherapy; Genetic instability; Microsatellites instability; Loss of heterozygosity; Mismatch repair; molekylärgenetik; Molecular Genetics;

  Sammanfattning : Systemic chemotherapy results in both phenotypic and genotypic side effects. Genotoxicity posed by chemotherapy is a major concern since it induces DNA damage and instability in the patients’ genome. LÄS MER

 4. 4. DNA methylation in the placenta and in cancerwith special reference to folate transporting genes

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sanja Farkas; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DNA methylation; CRC; placenta; cervix; leukocytes; T-DMRs; folate; array; expression; Biomedicin; Biomedicine;

  Sammanfattning : DNA methylation is an epigenetic mechanism that regulates the gene transcription. Folate is used in cellular synthesis of methyl groups, nucleic acids and amino acids. In complex diseases like cancer and neural tube defects (NTD), various genetic and epigenetic alterations can be found that disrupt the normal cell function. LÄS MER

 5. 5. Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer - Molecular Genetics and Biology of Associated Tumors

  Detta är en avhandling från Maria Planck, Department of Oncology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Maria Planck; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial cancer; rectal cancer; colon cancer; mismatch repair protein expression; coding repeats; microsatellite instability; MSH6; MSH2; Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; MLH1; small bowel cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancerförekomst i familjen är en riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Såväl ärftlig (hereditär) som icke-ärftlig (sporadisk) cancer är resultatet av en ansamling av förändringar (mutationer) i gener vars normala funktion är att reglera cellernas delning, tillväxt och mognad. LÄS MER