Sökning: "conceptions of democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden conceptions of democracy.

 1. 1. Spaces of diasporas : Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen

  Författare :Minoo Alinia; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Kurdish diaspora; Kurdish identity; home land ; Sweden; Kurdisn community; exile; forced migration; gender; movement for location; experience; Kurdish nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Diaspora; kurdisk diaspora; social rörelse; post kolonial migration; diasporisk rörelse; Kurdish; homleland; belonging; identity; migration; movement; homeland; diasporic community; movements for [ocation; forced migration.;

  Sammanfattning : Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen

  Författare :Jakob Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; dialogue; positioning theory; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Universal Burdens : Stories of (Un)Freedom from the Unitarian Universalist Association, The MOVE Organization, and Taqwacore

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anthony Fiscella; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Unitarian Universalist Association; Decolonialism; Inclusivity; Democracy; Human rights; Un Freedom; Unfreedom; Freedom; Liberation; Liberty; UUA; MOVE Organization; Philadelphia; Virginia; Taqwacore; Critical Religion Theory; History of religion; Islam; American Muslims; Anarchism; Anarchists; Punk rock; Hardcore; Social Movements; Frances Ellen Watkins Harper; Jiddu Krishnamurti; Zen; Imperialism; Cognitive dissonance; Racism; Indigenous peoples; First Nations; Colonialism; Critical pedagogy; Critical race studies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Universal Burdens There are Zen students who are in chains when they go to a teacher, and the teacher adds another chain. The students are delighted, unable to discern one thing from another. This is called 'a guest looking at a guest. LÄS MER

 4. 4. "Det borde vara att folket bestämmer" en studie av ungdomars föreställningar om demokrati

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Cecilia [ Arensmeier ] Eriksson; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratic theory; conceptions of democracy; democratic opinions; youth; citizens; political socialisation; school and democracy; focus groups; demokrati; demokratiteori; föreställningar om demokrati; demokratiuppfattningar; ungdomar; medborgare; politisk socialisation; skola och demokrati; fokusgrupper; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study primarily investigates the conceptions of democracy held by young Swedes: What conceptions can be found? How are these conceptions similar to and different from each other? My main intention is to present nuanced pictures of different ways of viewing and of arguing for and against democracy. Some attention is also paid to possible differences between different youth groups, in terms of age, gender, and socioeconomic background. LÄS MER

 5. 5. The Logic of the Exception

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Klaus Kondrup Jakobsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carl Schmitt; Georges Sorel; Max Weber;

  Sammanfattning : Abstract in Danish Som regel forstår vi demokrati og diktatur som to adskilte regeringsformer. Faktisk er de sammenflettede grundet undtagelsestilstanden og dens uundgåelighed i den politiske forfatning. LÄS MER