Sökning: "political socialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden political socialisation.

 1. 1. Att göra en demokrat? : Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan

  Författare :Anders Broman; Thomas Denk; Hans Lödén; Joakim Ekman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; political socialisation; conceptions of democracy; citizenship education; panel study; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses upon the extent that teaching about democracy affects pupil comprehension and opinions about democracy. Its point of departure is the question, “to what extent is school an agent of democratic socialization?” The overall aim of this study is to contribute to understanding the democratic socialization process and especially to understand the role that school can play in that process. LÄS MER

 2. 2. "Det borde vara att folket bestämmer" : en studie av ungdomars föreställningar om demokrati

  Författare :Cecilia [ Arensmeier ] Eriksson; Anna G. Jónasdóttir; Gullan Gidlund; Ann-Dorte Christensen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratic theory; conceptions of democracy; democratic opinions; youth; citizens; political socialisation; school and democracy; focus groups; demokrati; demokratiteori; föreställningar om demokrati; demokratiuppfattningar; ungdomar; medborgare; politisk socialisation; skola och demokrati; fokusgrupper; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study primarily investigates the conceptions of democracy held by young Swedes: What conceptions can be found? How are these conceptions similar to and different from each other? My main intention is to present nuanced pictures of different ways of viewing and of arguing for and against democracy. Some attention is also paid to possible differences between different youth groups, in terms of age, gender, and socioeconomic background. LÄS MER

 3. 3. Riksdagen utifrån : en gahrtonsk teori synas i sömmarna

  Författare :Magnus Hagevi; Peter Esaiasson; Holmberg Holmberg; Isberg Magnus; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; politiker; parti; partigrupp; riksdagsgrupp; socialisation; karriär; status; anpassning; sanktion; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Riksdagen utifrån är en bok om riksdagens ledamöter. Den handlar om Per Gahrtons kontroversiella teori: tvingas riksdagsledamöterna att ge upp sina egna målsättningar och anpassa sig till partiledningen? Frågan besvaras genom att riksdagsledamöternas åsikter, status och roller undersöks. LÄS MER

 4. 4. Att ta sig an världen : Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Författare :Johan Sandahl; Lars Petterson; Martin Kristiansson; Anna Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; Political science; Statsvetenskap; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 5. 5. Strukturomvandling och politisk socialisation

  Författare :Gunnel Gustafsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER