Sökning: "Göran Hjelm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Hjelm.

  1. 1. Macroeconomic Studies on Fiscal Policy and Real Exchange Rates

    Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

    Författare :Göran Hjelm; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; econometrics; economic theory; Total factor productivity; Economics; Real exchange rates; Structural VAR models; Partisan models; Fiscal policy; Fiscal contractions; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling innehåller fyra empiriska makroekonomiska uppsatser och dessa kan kortfattat summeras som följer. I den första uppsatsen används såväl deskriptiv statistik som regressionsanalys och jag undersöker om förändringar i real växelkurs och/eller penningutbud före och under fiskala kontraktioner påverkar det makroekonomiska utfallet. LÄS MER