Sökning: "Lars Gustaf Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Lars Gustaf Andersson.

 1. 1. Änglarnas barn. En studie i Pier Paolo Pasolinis filmer

  Författare :Lars Gustaf Andersson; Filmvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fascism; sadism; Italian cinema; consumer society; Pier Paolo Pasolini; erotic cinema; dialectics; sexuality and violence;

  Sammanfattning : A reading of Italian film director Pier Paolo Pasolini's last film, Saló or the 120 Days of Sodom (1975).... LÄS MER

 2. 2. När man skär i nuet faller framtiden ut : Den globala krisens bildvärld i Sverige under 1970-talet

  Författare :Gustaf Johansson; Lars M. Andersson; Anders Ekström; Helge Jordheim; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Temporality; Visualization; The present; Global crisis; Environmentalism; 1970s; Media history;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how this notion of a threatening global crisis was visualized in Swedish public media during the 1970s. The study has two main areas of interest. LÄS MER

 3. 3. Hellraiser : om Clive Barkers film

  Författare :Anna Arnman; Lars Gustaf Andersson; Bo Florin; Filmvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Monstrous; Aesthetics; Cenobites; Sexuality; Family; House; Religion; 80´s horror films; Humanities; Humaniora; Konstvetenskap; Art History; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Genre; General and comparative literature; Horror; Body; Horror; genre; body; monstrous; aesthetics; sexuality; family; house; religion; Film; Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : In this dissertation I will discuss horror film as a genre and study how Hellraiser relates to its themes and problems. First I describe the production of the film and after that I present Clive Barker - his background, authorship, film-making and artwork. Next I study the problems of the genre and the different ways in which this genre is defined. LÄS MER

 4. 4. Peter Weiss filmer : från de korta små lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut: filmer - filmidéer - utkast

  Författare :Jan Christer Bengtsson; Astrid Söderbergh Widding; Lars Gustaf Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Filmhistoria; Peter Weiss; 1950-talet; lång- och kortfilm; experiment- och dokumentärfilm; filmförsök; Film; Filmvetenskap; filmvetenskap; Cinema Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals with Peter Weiss’ (1916-1982) films and some of his never finished attempts. The focus is in general on Weiss’ film work activities in the 1950’s, when film held the very central place in his works of art. LÄS MER

 5. 5. Amerikanism, bolsjevism och korta kjolar : filmen och dess publik i Sverige under 1920-talet

  Författare :Mats Björkin; Lars Gustaf Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the relation between discourses on Americanisation and the instituting processes of the film industry in Sweden during the 1920s. As the title indicates, Americanism, the threat of the Russian Revolution, as well as gender politics, are crucial for an understanding of the post-World War I period. LÄS MER