Sökning: "filmförsök"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet filmförsök.

 1. 1. Peter Weiss filmer : från de korta små lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut: filmer - filmidéer - utkast

  Författare :Jan Christer Bengtsson; Astrid Söderbergh Widding; Lars Gustaf Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Filmhistoria; Peter Weiss; 1950-talet; lång- och kortfilm; experiment- och dokumentärfilm; filmförsök; Film; Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals with Peter Weiss’ (1916-1982) films and some of his never finished attempts. The focus is in general on Weiss’ film work activities in the 1950’s, when film held the very central place in his works of art. LÄS MER

 2. 2. Gestaltningsprogram i stadsutvecklingsprojekt

  Författare :Elisabeth Tornberg; Magnus Rönn; Anne Katrine Geelmuyden; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architectural analysis; architectural program; property developer discourse; discourse analysis; aesthetic design program; municipality planning; architectural quality programs; planning process; road movie; city development; city environment program; traffic planning discourse analysis; instrument of evaluation; road architecture; Arkitekturdiskurs; arkitekturprogram; byggherrediskurs; diskursanalys; gestaltningsprogram; kommunal planering; kvalitetsstyrning; planeringsprocess; road movie; stadsutveckling; stadsmiljöprogram; trafikplaneringsdiskurs; utvärderingsinstrument; vägarkitektur; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : This licentiate thesis on architecture addresses how the state and municipalities use programs that deal with the design process in town planning projects. The author describes the process of creating an aesthetic design program and also studies a completed aesthetic design program. LÄS MER