Sökning: "metafilm"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet metafilm.

  1. 1. Apparaturbetraktelser : metafilmiska aspekter på Jan Troells Här har du ditt liv

    Författare :Jon Dunås; Lars Gustaf Andersson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Jan Troell; metafilm; filmanalyser; filmhistoria; Sverige; Cinema Studies; filmvetenskap;

    Sammanfattning : This dissertation deals with the Swedish film director Jan Troell (b. 1931) and his first feature film Here Is Your Life (Här har du ditt liv, 1966). As a filmmaker, Troell stands out, in also having worked as cinematographer, editor and sound editor of his own films almost without exception throughout his career. LÄS MER