Sökning: "man-technology-organization"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet man-technology-organization.

 1. 1. Forskarstött förändringsarbete i själva verket – Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anette Karltun; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 2. 2. Forskarstött förändringsarbete i själva verket Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anette Karltun Erlandsson; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; Kristina Håkansson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 3. 3. Studies of safety and critical work situations in nuclear power plants : a human factors perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Lena Kecklund; Erik Hollnagel; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Safety; nuclear power; operators; work-related factors; performance; human error; annual outage; MTO; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to develop and apply different approaches for analyzing safety in critical work situations in real work settings in nuclear power plants, and also to identify safety enhancing measures by using the framework of interaction between human, organizational and technical subsystems (MTO, man-technology-organization). A Cognitive Psychology as well as a Stress Psychology framework was used. LÄS MER