Sökning: "förändringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet förändringsprocess.

 1. 1. En utbildning i processledarskap avseende mångfald : utvärdering och aktionsforskning

  Författare :Elisabeth C Andersson; Pirjo Lahdenperä; Laila Niklasson; Matts Mattsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER

 2. 2. Logistiskt förändringsarbete : olika ansatser för operativ utveckling

  Författare :Jan Carlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :logistik; forändring; operativ utveckling förändringsmodell; förändringsansats; förändringsprocess; förändringsarbete; lärande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : During the last decade organizations have been under an increasing pressure to master change, where some key words are increased variability, competition, insecurity and complexity. The new competitive situation sets new and increasing demands on logistical development work and those who conduct it. LÄS MER

 3. 3. Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

  Författare :Katharina Jacobsson; Ulf Blossing; Elisabet Nihlfors; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change processes; emergent change; generative mechanism; motors; planned change; school improvement; ‘Scope for Action Model’; strategy; förändringsprocess; framväxande förändringar; frirumsstrategin; generativa mekanismer; generativa motorer; planerad förändring; skolförbättring; strategi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the last decades there has been a growing interest in studying processes in improvement work. A particular interest has been the improvement process that the organisation undergoes and why events evolve in the way they do. LÄS MER

 4. 4. Assessment of Application of Participatory Methods for Complex Adaptive Systems  in the Public Sector

  Författare :Maksims Kornevs; Sebastiaan Meijer; Jannicke Baalsrud Hauge; Paul Grogan; KTH; []
  Nyckelord :: participatory methods; complex adaptive system; public sector; change process; assessment; participativa metoder; komplext adaptivt system; offentlig sektor; förändringsprocess; bedömning;

  Sammanfattning : The provision of services by the public sector is the result of a complex adaptive system at work, and involves a large number of stakeholders from different institutions and organisations. In the era of rapid change in requirements and expectations from the public sector, the management of change processes asks for the involvement of many stakeholders from different layers and positions. LÄS MER

 5. 5. Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder : En studie om kommersialisering och professionalisering

  Författare :Joacim Larsson von Garaguly; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercialization; Professionalization; Sports; Non-profit sector; Kommersialisering; Professionalisering; Förändringsprocess; Ideell sektor; Idrottsförening; Sponsring; Legitimitet; Organisationsfält; Institutionell teori; Institutionell logik; Präglingskrafter; Hybridorganisationer; Ambidexterity; Kombinatorisk sektor; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER