Sökning: "ergonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 752 avhandlingar innehållade ordet ergonomi.

 1. 1. Ergonomi i musikutbildningen : ergonomiska och kognitiva aspekter på instrumentalspel

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC), Kungl. Musikhögskolan (KMH)

  Författare :Stojan Kaladjev; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; musikundervisning; ergonomi; musiklärarutbildning; Musiker; Ergonomi; Musikundervisning; Yrkesskador;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Assessment and design of industrial manual handling to reduce physical ergonomics hazards – use and development of assessment tools

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carl Lind; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; Human Factors; Risk Assessment; Hazard Assessment; Screening; Observation; the RAMP tool; Design; Lifting; Pushing; Pulling; Postures; Usability; Musculoskeletal Disorders; Ergonomists; Evaluation; Reliability.; Ergonomi; Human Factors; Manuell Hantering; Riskbedömningar; Screening; Observation; RAMP verktyget; Design; Lyft; Skjuta; Dra; Arbetsställningar; Användbarhet; Belastningsbesvär; Ergonomer; Utvärdering; Reliabilitet.; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Despite efforts of reducing harmful physical ergonomics exposures related to manual handling, the occurrence of heavy or repetitive manual handling, and non-neutral postures is high in many occupational sectors. To reduce these exposures, interventions and job design strategies can utilize risk assessment. LÄS MER

 3. 3. Styckares arbete knivskarpt om hållbarhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kjerstin Vogel; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; meat cutting; knife; knife sharpening; polishing; interactive; industry intervention; sustainability; profitability; change; yield; stress; RAS; Ergonomi; styckning; kniv; knivskärpa; polering; interaktiv; branschintervention; hållbarhet; lönsamhet; förändring; utbyte; stress; RAS;

  Sammanfattning : Styckares arbete är fysiskt ansträngande och kännetecknas av att vara utpräglat manuellt där den handhållna kniven är det viktigaste verktyget. Arbetet innebär enligt arbetsskadestatistiken hög risk för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Occupational Health Services Professionals; skills, needs and experiences shared in a learning network Co-operative inquiry performed in the manufacturing sector

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lena Nord Nilsson; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Occupational Safety and Health; Work Environment; Ergonomics; Ergonomists; Occupational Safety and Health Engineers; Företagshälsovård; lärande nätverk; tillverkningsindustri; säkerhet och hälsa; arbetsmiljö; ergonomi; ergonom; arbetsmiljöingenjör; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Work environment conditions can influence individuals, organisations as well as society, and economic consequences can be extensive. The employer is responsible for the work environment,but must engage Occupational Health Services (OHS) or similar if the own competenceis not sufficient. LÄS MER

 5. 5. Managers in healthcare organizations and their interactions with the media

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Maria Wramsten Wilmar; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Healthcare; Managers; The media; Interaction; Personification;

  Sammanfattning : Background: The combination of three forces, the organizations’ desire for visibility, the citizens’ interest in the HSOs and the increasing pressure upon journalists to attract the interest of the audiences have all contributed to the fact that HSO managers nowadays have more interactions with the media than ever before.Aim: The aim of this thesis is to gain a deeper knowledge about HSO managers’ interaction with the media; their experience of the interaction, strategies and support. LÄS MER