Sökning: "IT och förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 632 avhandlingar innehållade orden IT och förändring.

 1. 1. Framtidens arbete i den digitala och gröna omställningen : Förändring och stabilisering

  Författare :Felix Lundmark; Lena Abrahamsson; Fredrik Sjögren; Therese Öhrling; Cecilia Berlin; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the construction of future steel work and work environment in relation to the ongoing digital and green transitions. The transitions include a clear focus on technology and has so far been lacking a focus on work. LÄS MER

 2. 2. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 3. 3. Understanding Solution Quality

  Författare :Elisabeth Johansson; Lars Witell; Mattias Elg; Henrik Ekrisson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Solution quality; solutions; quality dimensions; servitization; customer involvement;

  Sammanfattning : The integration of services and products into solutions can open up new business opportunities for firms. This thesis concerns how firms can provide solutions that are perceived as high quality. Solutions are often provided over several years, which implies a changed customer relationship compared to product provisions. LÄS MER

 4. 4. Att producera förändring : Marknadsorientering och IT i fastighetsföretag

  Författare :Per-Arne Wikström; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Production of change; The New ; organizational change; market-orientation; Intranet; property management; resource dependence; sensemaking; narration; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Under the skin of change : meanings, models and management

  Författare :Jacob Hallencreutz; Jan Forslin; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : For society at large, and organizations in particular, the magnitude, speed, impact, and unpredictability of change, are greater than ever before. But despite the need for unceasing transformation, there seems to be a general consensus between practitioners and scholars that few are successful when trying to lead organizational change. LÄS MER