Sökning: "förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet förändringsarbete.

 1. 1. Logistiskt förändringsarbete : olika ansatser för operativ utveckling

  Författare :Jan Carlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :logistik; forändring; operativ utveckling förändringsmodell; förändringsansats; förändringsprocess; förändringsarbete; lärande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : During the last decade organizations have been under an increasing pressure to master change, where some key words are increased variability, competition, insecurity and complexity. The new competitive situation sets new and increasing demands on logistical development work and those who conduct it. LÄS MER

 2. 2. Socialt förändringsarbete : en fråga om att omförhandla mening

  Författare :Siv Nyström; Bengt Börjesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : There is limited amount of knowledge about the effects of rehabilitation and treatment programmes for young offenders in the Swedish context. The aim of this dissertation is to contribute to the knowledge base of how social change is mediated by programmes of social rehabilitation. LÄS MER

 3. 3. Forskarstött förändringsarbete i själva verket : Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Författare :Anette Karltun Erlandsson; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; Kristina Håkansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 4. 4. Förändringsarbete inom förvaltningen : en praxis-pedagogisk ansats

  Författare :Kjell Berg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Narrativer i förändringsarbete – Från projekt till Athenas plan

  Författare :Maria Bolin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förändringsarbete; IT och förändring; narrativer; meningsskapande; kreativitet; motivation; metod för förändringsledning;

  Sammanfattning : Planned changes occur constantly in organizations. Most of these change management projects fail to reach decided goals and have limited impact within the organization. An important prerequisite for anchoring changes is to get people motivated, engaged and to create understanding of the change process. LÄS MER