Sökning: "curriculum research"

Visar resultat 1 - 5 av 245 avhandlingar innehållade orden curriculum research.

 1. 1. Bilingual subject-specific literacies? Teachers’ and learners’ views and experiences of two school languages in biology, civics, history and mathematics Case studies from the Swedish upper secondary school

  Författare :Ylva Sandberg; Tore Nilsson; Inger Lindberg; Liss Kerstin Sylvén; Jenny Wiksten Folkeryd; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher and learner cognition; CLIL; subject-specific literacies; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This licentiate thesis investigates teachers’ and students’ cognitions of bilingual subject-specific literacies. The thesis builds on three different studies, referred to as case studies, conducted in Content and Language Integrated Learning (CLIL) study programmes in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Approaching Curriculum Resources Examining the potential of textbooks and teacher guides to support mathematics learning and teaching

  Detta är en avhandling från Mälardalen University

  Författare :Linda Ahl; Andreas Ryve; Skott Skott; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The driving forces of conducting the two studies presented in this thesis are: the strong position of curriculum resources in the mathematics classroom in general; teachers’ faith in curriculum resources to convey the intentions and goals of mathematics education; and the expected benefits to mathematics education through expanding the knowledge base of research in the area of curriculum resources in general, and teacher guides in particular. This thesis builds upon two studies conducted in Sweden. LÄS MER

 3. 3. The School as a Moral Arena Constitutive values and deliberation in Swedish curriculum practice

  Detta är en avhandling från Mälardalen University

  Författare :Katarina Norberg; David Hamilton; Pirjo Lahdenperä; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Constitutive values; curriculum; moral; schooling; intercultural education; multicultural school; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis’ main theme is the relation between school practices and the constitutive values explicitly endorsed in the Swedish national curriculum. It consists of four articles. Article I examines the new educational circumstances in a multicultural society. LÄS MER

 4. 4. Breakdowns, overlaps and ambivalence an Actor-network theory study of the Swedish preschool curriculum

  Detta är en avhandling från Stockholm University : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Emilie Moberg; Hillevi Lenz Taguchi; Francis Lee; Cathy Burnett; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum; preschool; actor-network theory; texts; children; materiality; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Within the discipline of early childhood education research, the present study will focus on the Swedish preschool curriculum text, using a sociomaterial approach offered by Actor-network theory (ANT). The study adopts ethnographic methods, foremost participant observations in a preschool, to generate knowledge of how the curriculum text comes to act through moments in the everyday preschool work. LÄS MER

 5. 5. Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige Spänningsförhållanden med anledning av utbildningsreform i sådana med Bologna

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Lena Millberg German; Joakim Öhlén; Linda Berg; Gun Nordström; Åsa Lindberg-Sand; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Clinical Nurse Specialist; Curriculum; Education Nursing Masters; Grounded Theory; Higher Education; The Bologna Process; Postgraduate Degree Projects.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. LÄS MER