Sökning: "Anders Bäckström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Anders Bäckström.

 1. 1. Aphorismi e logica transcendentali quos ex posthumis celeberrimi prof. B. Carol. Henr. Höijer autographis ... mag. Andreas Södermark stipendiarius regius et Andreas Ar. Bäckström Bothnienses p. p. In Auditorio Gustav. d. X Dec. MDCCCXII. H. A. M. S. P. IV

  Författare :Anders Södermark; Benjamin Carl Henrik Höijer; Anders Aron Bäckström; Anders Södermark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bibeln på mina egna villkor : En studie av medierade kontakter med bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet

  Författare :Anders Sjöborg; Anders Bäckström; Alf Linderman; Jørgen Straarup; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Internet; religion; young people; youth; late modernity; mediated religion; the Bible; detraditionalization; individualization of religion; weakening of tradition; collective memory; plausibility structure; Sociology of religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Does mediation via the Internet contribute to the use of the Bible as a cultural resource, and if so does this contribute to other ways of relating to the Bible as an authority? This is investigated in three steps. Firstly, quantitative survey data concerning Bible reading and other forms of contact with the Bible as well as attitudes to the Bible are scrutinized for variation over time and generational differences. LÄS MER

 3. 3. Molecular studies of the neurotrophin Trk kinase receptors in the chicken peripheral nervous system

  Författare :Anders Bäckström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande kreditgivning : kreditriskhantering ur ett agentteoretiskt perspektiv

  Författare :Anders Bäckström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Religion som yrke : En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut

  Författare :Anders Bäckström; Åke Andrén; Thorleif Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Prästrekrytering; Yrkesroll; Prästroll; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : En undersökning av de svenska prästkandidaterna i slutet av 1970-talet visar att prästbarnen har minskat i omfång men att präster generellt sett rekryteras mer socialt brett än vid jämförbara långa akademiska utbildningar. Studien visar att det finns en spänning inom den föreställda yrkesrollen mellan en förlänad och en förvärvad syn på yrkesrollen, den s k spänningen inom prästrollens L-struktur. LÄS MER