Sökning: "Oloph Bexell"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Oloph Bexell.

 1. 1. Liturgins teologi hos U.L. Ullman : Die Theologie der Liturgie bei U.L. Ullman

  Författare :Oloph Bexell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den unge Manfred Björkquist : Hur en vision av kristendomens möte med kultur och samhälle växer fram

  Författare :Torbjörn Aronson; Oloph Bexell; Kjell Blückert; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vision; »folk church»; confessional Lutheranism; Pietism; consensus; civil society; Christian Student Association; nationalism; Young Church movement; Church history; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis is a biographical study of Manfred Björkquist’s early life and addresses questions concerning the development of his vision of Christianity, culture and soci-ety. A comparison is also made between Björkquist’s vision and the classical typol-ogy of H. Richard Niebuhr. LÄS MER

 3. 3. Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning

  Författare :Per Dahlman; Oloph Bexell; Kjell Åke Modéer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; E. G. Bring; Swedish Canon Law; church and state relations; Church of Sweden; church legislation; church membership; ecclesiology; legal theology; liberals; Lund High Church School; Luthern confession.; Church studies; Kyrkovetenskap; Church Studies; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The 1860 Swedish legislation on religion finally brought an end to the hitherto prevailing unified view on the church and the state in Sweden. The church and the state were from now on marked out as separate units. This took place primarily through the abolition of defection from the Evangelical-Lutheran faith as a criminal offence. LÄS MER

 4. 4. Lars Levi Læstadius' spiritualitet

  Författare :Lilly-Anne Østtveit Elgvin; Oloph Bexell; Hannu Juntunen; Ingvar Dahlbacka; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Læstadius; Læstadianism; spirituality; mystical spirituality; revival movements; Church of Sweden; Sámi culture; oral literature; homiletics; biblical interpretation; patristics; metaphorical language.; Church studies; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to be able to discern the core characteristics of the spirituality of Lars Levi Læstadius (1800-1861), minister of the Church of Sweden and originator of a large revival movement that carries his name. His spirituality is analysed as reflected in his mostly Finnish language sermons, out of which 466 are preserved. LÄS MER

 5. 5. "En damm mot tidens ström" : kritiken mot biskoparna i det svenska stånds- och enhetssamhället vid mitten av 1800-talet

  Författare :Jakob Evertsson; Karl-Johan Hansson; Oloph Bexell; Åbo akademi; []
  Nyckelord :Biskopar; ståndssamhälle; liberalism; väckelse; press; antiklerikalism; 1800-tal; Church History; Kyrkohistoria; Historia; History;

  Sammanfattning : Ända sedan medeltiden och in på 1800-talet var biskoparna i Sverige självskrivna ledamöter av riksdagen. Under förra hälften av 1800-talet började politiska liberaler och företrädare för religiösa väckelser framföra krav på att avskaffa denna rätt. Samtidigt diskuterades en förändring av riksdagens ståndsrepresentation. LÄS MER