Sökning: "biskop"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet biskop.

 1. 1. Riddare, bonde och biskop : studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Gisela Vilhelmsdotter; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svenska kyrkans primas : Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Klas Hansson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop; primate; episcopacy; bishop; bishops’ conference; apostolic succession; ecumenism; pastoral letter; Ember Days message; church leadership; democracy; Church of Sweden; Church Synod; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström.; Ärkebiskop; primat; biskop; biskopsämbete; biskopsmöte; apostolisk succession; ekumenik; herdabrev; böndag; kyrkoledarskap; demokrati; Svenska kyrkan; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : When Nathan Söderblom became archbishop in 1914 he substantially altered and extended the office of archbishop. This study deals with how and why the office of archbishop has changed from Söderblom’s incumbency down to the introduction of an assistant bishop in the archdiocese in 1990. LÄS MER

 3. 3. Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Per Stobaeus; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This thesis deals with Hans Brask, Bishop of Linköping 1513–1527. Earlier research about Brask has dealt with the political events, his diocesan administration and finances. I study Brask’s episcopal role in a cultural-historical context. The primary source materials are his letters. LÄS MER

 4. 4. "O, Ädle Svensk": biskop Thomas' frihetssång i musik och politik

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Henrik Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1988]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Biskop Olof Wallquists politiska verksamhet till och med riksdagen 1789

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tage Linder; Uppsala universitet.; [1960]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER