Sökning: "Chinese families"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Chinese families.

 1. 1. Conflicts and Contracts: Chinese Intergenerational Relations in Modern Singapore

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Kristina Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Southeast Asia; Anthropology; Social change; Modernity; Filial piety; Intergenerational contract; Chinese families; Generations; Singapore; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Conflicts and Contracts är en studie av generationslänken i dagens Singapore med fokus på landets kinesiska befolkning. Det huvudsakliga syftet är att undersöka hur den snabba moderniseringen av samhället har påverkat förehållandet mellan äldre och yngre. LÄS MER

 2. 2. Elitism and Equality in Chinese Higher Education Studies of Student Socio-economic Background, Investment in Education, and Career Aspirations

  Detta är en avhandling från Stockholm : avdelningen för internationell och jämförande pedagogik

  Författare :Lihong Huang; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Southwest China; higher education students; socio-economic background; study costs; study finance; career aspirations; social pattern; inequality; social stratification; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to present an empirical pattern of social equity in Chinese higher education by investigating university students. Student socio-economic background influences access to, and socio-economic conditions in, higher education, and this, in turn, influences student career aspirations. LÄS MER

 3. 3. Multiple endocrine neoplasia type 1 : clinical and molecular characterization

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Bin Tean Teh; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEN1; PYGM; loss of heterozygosity; thymic carcinoid; HPT-JT; HRPT2; FIHP; familial acromegaly; tumor suppressor gene.;

  Sammanfattning : Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 - Clinical and Molecular Characterization by Bin Tean Teh, Department of Molecular Medicine, Endocrine Tumor Unit, KarolinskaInstitute, Stockholm, Sweden This thesis is based on clinicopathologic and genetic studies of MEN1 and MEN1-likesyndromes. Linkage to the MENl locus in chromosome 11q13 was cofirmed in the largestknown MEN1 family and 5 Swedish MEN1 families. LÄS MER

 4. 4. Intervention for Childhood Obesity in Beijing, China

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jiang Jingxiong; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Public health; Obesity; intervention; childhood; behavior modification; risk factors; family influence; Folkhälsomedicin;

  Sammanfattning : Childhood obesity appears to be increasing throughout the world. China has joined the global epidemic. Childhood obesity is not only a chronic disease which is associated with lifestyle, but also a public health problem in children. Obesity intervention should become a public health priority in China. LÄS MER

 5. 5. A study of biomarker analysis in association with type 1 diabetes and their shared features in rheumatoid arthritis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Författare :Chengjun Sun; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes (T1D) is mediated by abnormal immune system (autoimmunity) that targeting specifically to self insulin-producing cells (β-cells). People with T1D require treatments based on life-long insulin substitution. LÄS MER