Sökning: "Curt Åke Olsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Curt Åke Olsson.

  1. 1. Tidningsmakt och politiska organisationer : den borgerliga samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen 1962-1968

    Författare :Curt Åke Olsson; Historia; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; political parties; Political history; newspapers; media power; Scania; Politisk historia;

    Sammanfattning : The big Malmö newpapers Sydsvenska Dagbladet and Kvällsposten, both owned by the family Wahlgren, involved themselves heavily in Swedish party politics in the 1960s. The Social Democrats had in 1962 been in almost permanent power in Sweden since 1932. There was a desperate wish for change in power among many Swedishy voters. LÄS MER