Sökning: "Medical Pharmacology"

Visar resultat 1 - 5 av 316 avhandlingar innehållade orden Medical Pharmacology.

 1. 1. Lipoproteomics : Environmental and Genetic Factors Affecting High-Density Lipoprotein (HDL)

  Författare :Stefan Ljunggren; Mats Lindahl; Gun Wingren; Helen Karlsson; Jan Albert Kuivenhoven; Björn Dahlbäck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Lipoprotein particles act as lipid transporters in the blood stream, and measuring cholesterol content in specific subclasses of lipoprotein particles has long been, and still is, a frequently used tool to estimate the risk of cardiovascular disease (CVD). High-density lipoprotein (HDL) is a subclass of lipoproteins often regarded as providing protection against CVD via several functions including reverse cholesterol transport and anti-inflammatory capacities. LÄS MER

 2. 2. Pharmacology of Palmitoylethanolamide and Related Compounds

  Författare :Kent-Olov Jonsson; Christopher J Fowler; Gunnar Tiger; Andrew SC Rice; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacology; anandamide; cannabinoid; FAAH; palmitoylethanolamide; palmitoylisopropylamide; inflammation; mast cells; Farmakologi; Pharmacological research; Farmakologisk forskning; medicinsk farmakologi; Medical Pharmacology;

  Sammanfattning : Anandamide (AEA) is an endogenous fatty acid which activates the same cannabinoid receptors as ∆9-tetrahydrocannabinol, the psychoactive substance in marijuana. In vivo, anandamide exerts a number of actions including effects upon pain and inflammation. LÄS MER

 3. 3. Tamiflu in the Water : Resistance Dynamics of Influenza A Virus in Mallards Exposed to Oseltamivir

  Författare :Anna Gillman; Josef D Järhult; Björn Olsen; Shaman Muradrasoli; Elena Govorkova; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Influenza A virus; avian influenza; oseltamivir; neuraminidase inhibitors; resistance; environmental; Mallard; waterfowl; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : The natural reservoir of influenza A virus (IAV) is wild waterfowl, and all human IAVs have their genetic origins from avian viruses. Neuraminidase inhibitors (NAIs) are currently the best drugs for treatment of human influenza; therefore, the orally available NAI oseltamivir (Tamiflu®) has been stockpiled worldwide as part of pandemic preparedness planning. LÄS MER

 4. 4. ePrescribing : Studies in Pharmacoinformatics

  Författare :Bengt Åstrand; Göran Petersson; Sven Tågerud; Anders Ekedahl; Albert Wertheimer; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Pharmacy Services; Decision Making; computer-assisted; Drug Interactions; Drug Utilization statistics numerical data; ePrescribing; Medical Informatics; Medication Errors prevention control; Pharmacoinformatics; Polypharmacy; Medical informatics; Medicinsk informatik; Pharmacology; Farmakologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. LÄS MER

 5. 5. Molecular Mechanisms of Reward and Aversion

  Författare :Anna Klawonn; David Engblom; Anders Blomqvist; Paul Kenny; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Motivation; Dopamine; Reward; Aversion; Negative affect; Systemic Inflammation; Drug Addiction; Cytokines; Prostaglandin E2; Melanocortin receptor 4; Acetylcholine; Muscarinic M4 receptor;

  Sammanfattning : Various molecular pathways in the brain shape our understanding of good and bad, as well as our motivation to seek and avoid such stimuli. This work evolves around how systemic inflammation causes aversion; and why general unpleasant states such as sickness, stress, pain and nausea are encoded by our brain as undesirable; and contrary to these questions, how drugs of abuse can subjugate the motivational neurocircuitry of the brain. LÄS MER