Sökning: "caspases"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade ordet caspases.

 1. 1. Neuroinflammation in Alzheimer's disease Focus on NF-κB and C/EBP transcription factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Neurochemistry, Stockholm University

  Författare :Veronica Ramberg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; neuroinflammation; NF-κB; C EBP; apoptosis; caspases; FRET; neurokemi och neurotoxikologi; Neurochemistry and Neurotoxicology;

  Sammanfattning : Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia among elderly. The disease is characterized by amyloid-β (Aβ) plaques, neurofibrillary tangles, loss of synapses and neurons and chronic neuroinflammation. LÄS MER

 2. 2. Novel Interactors of X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein Expression and Effects on Tumor Cell Death

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Steen; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Neurobiology; XIAP; tumor cell death; apoptosis; caspases; basic helix-loop-helix protein; Neurobiologi;

  Sammanfattning : Programmed cell death, or apoptosis, has during the last decade received a lot of attention due to its involvement in a large number of pathological conditions. Since death is always irreversible, it is important for cells to fully control the initiation and execution of this process. LÄS MER

 3. 3. Regulation of neutrophil apoptosis

  Detta är en avhandling från Maria Alvarado-Kristensson, experimentall pathology, Lund University, U-MAS, entrance 78, 205 02 Malmö

  Författare :Maria Alvarado-Kristensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; PP2A; p38 MAPK; caspases; signal transduction; inflammation; Apoptosis; human neutrophils;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Humana neutrofiler är vita blodkroppar med den kortaste livslängden. Varje dag frisätts det miljoner neutrofiler från benmärgen till blodet. Från blodbanan är neutrofiler de första celler som anländer och samlas i en infekterad vävnad. Neutrofiler är mest kända för deras anti-mikrobiella funktion. LÄS MER

 4. 4. Experimental radioimmunotherapy and effector mechanisms

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk mikrobiologi

  Författare :David Eriksson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radioimmunotherapy; apoptosis; mitotic catastrophe; caspases; cell cycle disturbances; combination treatment.; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Immunology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Immunologi;

  Sammanfattning : Radioimmunotherapy is becoming important as a new therapeutic strategy for treatment of tumour diseases. Lately monoclonal antibodies tagged with radionuclides have demonstrated encouraging results in treatment of hematological malignancies. The progress in treatment of solid tumours using radioimmunotherapy, however, has been slow. LÄS MER

 5. 5. Mechanisms of Ischemic Brain Injury- studies in murine hippocampal slice cultures

  Detta är en avhandling från Anna Rytter, Laboratory for Experimental Brain Research

  Författare :Anna Rytter; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neuropsychology; Neurology; adenosine; caspases; hypothermia; in vitro; hippocampus; ischemia; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stroke och hjärtstopp innebär ett minskat eller obefintligt blodflöde (ischemi) till hjärnans celler. Dessa celler är speciellt känliga för ischemi och om blodtflödet är lågt under en längre period leder det till obotliga hjärnskador. LÄS MER