Sökning: "Agneta Hult"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Agneta Hult.

 1. 1. Yrket som föreställning : en analys av föreställningar hos studerande inom fyra högskoleutbildningar

  Författare :Agneta Hult; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Notions on professional function; evaluation of higher education; qualitative methods; ideology; educational effects;

  Sammanfattning : This study deals with students' notions of the function in society of their future professions. The overall aim is to study what notions are actually represented by the students and to describe the content of these notions. Another aim is to study how the students' notions change during their period of training. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering för utveckling av utbildning : Med sikte på delaktighet och deliberation

  Författare :Mona Fjellström; Agneta Hult; Leif Lindberg; Charlotte Silén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deliberation; evaluation; higher education; participation; stakeholders; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore how evaluation can support higher education development. The thesis addresses the current use of evaluation machines (Dahler-Larsen, 2012b) in relation to the distinctive features of higher education development. Evaluation and educational change are discussed from a social constructivist perspective. LÄS MER

 3. 3. Den subtila ojämlikheten : Om grundskolors materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter

  Författare :Pär Isling Poromaa; Kerstin Holmlund; Agneta Hult; Nihad Bunar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional habitus; materiality; pedagogy; compulsory school; social class; institutionell habitus; materialitet; pedagogik; grundskola; social klass; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine compulsory schools' material conditions in relation to students' learning opportunities and schools staffs’ opportunities to educate. The thesis consists of four published peer-reviewed articles. LÄS MER

 4. 4. Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Författare :Jimmy Jaldemark; David Hamilton; Agneta Hult; Lars-Owe Dahlgren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 5. 5. Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Författare :Jimmy Jaldemark; Agneta Hult; Lars-Ove Dahlgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; Education; Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER