Sökning: "computer-mediated communication"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden computer-mediated communication.

 1. 1. Dialogue processes in computer-mediated communication : a study of letters in the COM system

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag

  Författare :Kerstin Severinson Eklundh; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; Discourse analysis; Feedback; Question strategies; Written communication; Computer-mediated communication; Message systems; COM system; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis concerns the basic communicative potentials of a new communications medium: computer-based communication systems. The computer medium has properties which makes it possible to carry out an interactive dialogue, although messages are written and there is a delay between successive contributions. LÄS MER

 2. 2. Participation in a boundless activity Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Jimmy Jaldemark; Agneta Hult; Lars-Ove Dahlgren; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 3. 3. Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jimmy Jaldemark; David Hamilton; Agneta Hult; Lars-Owe Dahlgren; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 4. 4. Enabling physical action in computer mediated communication an embodied interaction approach

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Applied Physics and Electronics, Umeå University

  Författare :Muhammad Sikandar Lal Khan; Shafiq ur Réhman; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biologically inspired system; parallel robot; neck robot; head pose estimation; embodied interaction; telepresence system; quality of interaction; embodied telepresence system; Mona-Lisa gaze effect; eye-contact;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Conversational Writing : A Multidimensional Study of Synchronous and Supersynchronous Computer-Mediated Communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Ewa Jonsson; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; CMC; computer-mediated communication; conversational writing; chat; computer chat; ICQ; IRC; Internet relay chat; multidimensional; Biber’s dimensions; synchronous CMC; supersynchronous CMC; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study is a linguistic investigation of two genres of computer-mediated communication (CMC), namely two modes of conversational writing: ‘Internet relay chat’ (synchronous CMC) and ‘split-window ICQ chat’ (supersynchronous CMC). The study employs Douglas Biber’s multifeature multidimensional methodology, taking into account the six dimensions of textual variation in English identified in his 1988 book Variation across speech and writing (i. LÄS MER