Sökning: "educational settings"

Visar resultat 1 - 5 av 189 avhandlingar innehållade orden educational settings.

 1. 1. Education, Stratification and Reform Educational Institutions in Comparative Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Österman; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Detracking; Education; Educational institutions; Educational inequalities; Education policy; Educational reform; Educational systems; Equality; Political economy; Political Parties; Social Trust; Tracking; Vocational education; Vocational training; Varieties of Capitalism; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main argument of this thesis is that research has to take the institutional character of education seriously. Educational institutions carry considerable weight for outcomes of education and their design is a matter of intense political debate. LÄS MER

 2. 2. Educational situations in clinical settings : a process analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gertrud Grahn; Uppsala universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Framing perceived values of education when perspectives of learning and ICTs are related

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lars Norqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; ICTs; Education; Perceived value; Dialogue; Dialogic perspective; Perceived values of learning; Perceived values of education; Learning situations; Formal education; Non-formal education; Perceived value framework; Photo interviews; Formal learning; Non-formal learning; Informal learning; Information; Communication; Technology; ICT.; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis offers dialogue about the relations between learning and Information and Communication Technologies (ICTs). The dialogue is guided by the question of how to design education to increase perceived values of learning. LÄS MER

 4. 4. Online teaching practices Sociomaterial matters in higher education settings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Bolldén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera undervisningspraktiker online i svensk högre utbildningskontext. Studien har en onlineetnografisk ansats och baseras på empiriska data av undervisningen i två kurser på universitetsnivå. LÄS MER

 5. 5. Innerstadsgymnasierna En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Eric Larsson; Elisabeth Hultqvist; Annika Ullman; Gustafsson; Lisbeth Lundahl; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elite schools; elites; educational strategies; school choice; educational marketization; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : During the early 1990s Sweden underwent extensive educational reforms. Vouchers, freedom of choice, establishment of so-called “free-schools” together with far-reaching decentralization took the place of a highly centralized educational system, with few private schools and a very low degree of differentiation. LÄS MER