Sökning: "educational settings"

Visar resultat 1 - 5 av 233 avhandlingar innehållade orden educational settings.

 1. 1. Educational situations in clinical settings : a process analysis

  Författare :Gertrud Grahn; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring digital technologies in higher educational settings : Enabling a community of inquiry

  Författare :Marcus Sundgren; Jimmy Jaldemark; Lena Boström; Marcelo Milrad; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Community of Inquiry; Digital Technology; Educational Design; Emotional Presence; Higher Education; Learning Analytics; Pragmatism;

  Sammanfattning : Designing an educational experience that fosters higher-order thinking and learning is a significant challenge in a campus setting, and more so in an online setting. The constantly changing nature of educational technology adds even more complexity to the situation and educational research struggles to provide relevant recommendations and best practices. LÄS MER

 3. 3. Skolans tillfälliga bakdörr? : en studie om den särskilda undervisningsgruppen i relation till skolans inkluderande uppdrag

  Författare :Vicktoria Westerberg; Eva Silfver; Josef Fahlén; Eva Alerby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discourse analysis; inclusion; segregated settings; special educational needs; special teaching group; diskursanalys; inkludering; särskiljande åtgärder; specialpedagogik; särskild undervisningsgrupp; education; pedagogik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Although the Swedish compulsory school’s mission is inclusive, there are segregated settings available for students in need of special needs education. The special teaching group is such a setting, and according to the Education Act (SFS 2010:800, 3 chap. 11§) possible to apply when there are special reasons. LÄS MER

 4. 4. När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll : intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i skolan

  Författare :Peter Vinnervik; Maria Berge; Johan Lithner; Jan Erik Moström; Arnold Pears; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; compulsory school; curriculum analysis; curriculum enactment; curriculum reform; challenges; technology education; programmering; grundskola; läroplansanalys; läroplansreform; undervisning; utmaningar; teknik; pedagogiskt arbete; educational work; lärare; skola;

  Sammanfattning : In March 2017, programming was introduced in the Swedish school curriculum. The reform was formally enacted in July 2018. Research shows that teachers enacting curriculum reform practices encounter various challenges. LÄS MER

 5. 5. Educational pathways and transitions in the early school years : Special educational needs, support provisions and inclusive education

  Författare :Johanna Lundqvist; Mara Westling Allodi; Eva Siljehag; Susan Sandall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioecological model; children’s views; disability; drawings; first grade; inclusive education; leisure-time centre; longitudinal; mixed method; multiple-case study; preschool; preschool-class; special education; support; transitions; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this research is to describe and analyse the educational pathways from preschool to school of a group of children with and without special educational needs. The aim is also to describe and analyse children’s views and experiences of early years education, and how these can be obtained. LÄS MER