Sökning: "educational settings"

Visar resultat 1 - 5 av 175 avhandlingar innehållade orden educational settings.

 1. 1. Simulated "real" worlds: Actions mediated through computer game play in science education

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Elisabet M Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer game play science education computer games game-based learning; Agent O; empirical studies; SimCity 4; mediated action; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; computer game play; science education; computer games; game-based learning;

  Sammanfattning : Over the last decade, a great variety of visionary ideas and beliefs have been brought forward, regarding the potentials of using computer games as a tool for learning and mediation in educational settings. This thesis aims at contributing to research in this field, by empirically exploring what happens when students play and reflect on their computer game play in science education. LÄS MER

 2. 2. Different Images of Science - A study of how science is constituted in exhibitions

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Eva Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning in informal settings; science exhibitions; staff members; exhibition design; exhibition contents; museums; Science centres; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Humanities Social Sciences; informal learning; science centres;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom science och technology centre (STC)-rörelsen finns det uttalade mål och ambitioner att öka allmänhetens intresse och förståelse för naturvetenskap. Samtidigt ifrågasätter många forskare de val som görs vad gäller utställningarnas innehåll och hävdar att det är vanligt att en alltför produktorienterad syn på naturvetenskap presenteras. LÄS MER

 3. 3. Education, Stratification and Reform Educational Institutions in Comparative Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Österman; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Detracking; Education; Educational institutions; Educational inequalities; Education policy; Educational reform; Educational systems; Equality; Political economy; Political Parties; Social Trust; Tracking; Vocational education; Vocational training; Varieties of Capitalism; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main argument of this thesis is that research has to take the institutional character of education seriously. Educational institutions carry considerable weight for outcomes of education and their design is a matter of intense political debate. LÄS MER

 4. 4. Educational situations in clinical settings : a process analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gertrud Grahn; Uppsala universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Group supervision in nursing care : a longitudinal study of psychiatric nurses' experiences and conceptions

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö School of Education, Dept. of Educational and Psychological Research

  Författare :Barbro Arvidsson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; phenomenography; nursing care; professional competence; Pedagogy and didactics; Group supervision; psychiatric nurse; intervention study; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården betonas att vården ska ges utifrån ett patientorienterat sätt. Om sjuksköterskor skall kunna ge patienten god omvårdnad, måste de själva ha en god arbetssituation. LÄS MER